PL EN RU
Kilka uwag o (nie)równouprawnieniu związków religijnych (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego)
 
Więcej
Ukryj
1
asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych jest traktowana per se jako ograniczenie zróżnicowania prawnego poszczególnych podmiotów (opartego na daleko idącej indywidualizacji ustaw partykularnych). W opinii autora podstawą prawną nierówności instytucjonalnej jest zasada bilateralności (art. 25 ust. 4–5 Konstytucji RP), która może być definiowana jako model indywidualnego i w pełni konsensualnego kształtowania stosunków państwo–kościół.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top