PL EN RU
Pierwsze polskie konkordaty (do czasów rozbiorów)
 
Więcej
Ukryj
1
doktorantka w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule skoncentrowano się na szerszym omówieniu pierwszych polskich konkordatów przed rozbiorami. Ich treść stanowiła odzwierciedlenie ówczesnej polityki Stolicy Apostolskiej wobec Polski. Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania konkordatów w ujęciu historycznym, jako dokumentów regulujących wzajemne relacje pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top