PL EN RU
Konstytucyjna regulacja problematyki wyznaniowej w Polsce Ludowej
 
Więcej
Ukryj
1
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł Konstytucyjna regulacja problematyki wyznaniowej w Polsce Ludowej, analizuje stan prawny w zakresie problematyki wyznaniowej na gruncie aktów konstytucyjnych obowiązujących w PRL. W pierwszej części przedstawiono stan prawny w pierwszych ośmiu latach, przed uchwaleniem Konstytucji z roku 1952, na bazie Manifestu Lipcowego odwołującego się do postanowień Konstytucji marcowej z roku 1921. Następnie autor przedstawia dyskusję wokół postanowień w sprawach wyznaniowych Konstytucji Lipcowej z roku 1952 wraz z oceną jej przepisów ze strony czynników państwowych, Episkopatu i konstytucjonalistów, a także późniejszą ewolucję jej postanowień.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top