PL EN RU
Podejście transnarodowe w badaniach nad procesami politycznymi zachodzącymi w Unii Europejskiej
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Data publikacji: 23-01-2020
 
Studia Politologiczne 2013;27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Podejście transnarodowe, zwane transnarodowością lub transnacjonalizmem, służy wyjaśnianiu istoty i form interakcji zachodzących pomiędzy dużymi grupami społecznymi, takimi jak partie polityczne, związki zawodowe, ruchy społeczne, grupy zawodowe itp., które podjęły aktywność w środowisku międzynarodowym, rozwijając z poziomu narodowego sieci działające ponad strukturami państwowymi. Celem artykułu jest zaproponowanie teoretyczno-metodologicznego ujęcia wzrastającej roli transnarodowych organizacji i stowarzyszeń, które siłą swojego oddziaływania wyeksponowały arenę deliberacji i dialogu politycznego w obszarze właściwego funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej i państw członkowskich.
 
REFERENCJE (8)
1.
M. Albrow, Die Weltgesellschaft. „Willkommen im Globalen Zeitalter”, [w:] A. Pongs (Hrsg.), In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich?: Gesellschaftskonzepte im Vergleich, München 2000.
 
2.
U. Beck, Der kosmopolitische Blick oder: Krieg ist Frieden, Frankfurt a. M. 2004.
 
3.
H. Callaghan, Beyond methodological nationalism: how multilevel governance affects the clash of capitalism, „Journal of European Public Policy” vol. 17, 2010, nr 4.
 
4.
F.A. Chadwick, Comparison of Intranational and International Politics, „American Political Science Review” vol. 57, 1963, nr 3.
 
5.
K. Dingwerth, P. Pattberg, Was ist Global Governance?, „Leviathan” 2006, nr 3.
 
6.
M. Nowicka, Europa jako wspólna przestrzeń społeczna – metodologiczne kwestie badania społeczeństwa i integracji społecznej w Europie na przykładzie mobilności przestrzennej, „Studia Europejskie” 2007, nr 3.
 
7.
M.J. Peterson, Transnational Activity, International Society and World Politics, „Millennium: Journal of International Studies” 1992, nr 3.
 
8.
C. Rumford, European Civil Society or Transnational Social Space? Conception of Society in Discourses of EU Citizenship, Governance and the Democratic Deficit: An Emerging Agenda, „European Journal of Social Theory” 2003, nr 1.
 
ISSN:1640-8888