PL EN RU
Ewolucja referendum ogólnokrajowego w Republice Łotewskiej
 
Więcej
Ukryj
1
doktor, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2014;33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Demokracja bezpośrednia polega na podejmowaniu istotnych decyzji dla państwa bezpośrednio przez samego suwerena. Ta forma sprawowania władzy jest obecnie jedynie uzupełnieniem demokracji przedstawicielskiej. Istnieje wiele instytucji służących bezpośredniemu udziałowi narodu w podejmowaniu decyzji. Najbardziej rozpowszechnioną współcześnie formą demokracji bezpośredniej jest referendum, które polega na podejmowaniu decyzji w ważnych dla państwa sprawach, w drodze głosowania, przez krąg uprawnionych osób. Ewolucja instytucji referendum ogólnokrajowego w prawie łotewskim (konstytucyjne i ustawowe regulacje oraz praktyka jego stosowania) są przedmiotem tego artykułu.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (8)
1.
A. Albi, “Europe” Articles in the Constitutions of the Central and Eastern European Countries, „Common Market Law Review” 2005, № 42.
 
2.
D. Auers, An Electoral Tactic? Citizens’ Initiatives in Post-Soviet Latvia, [in:] M. Setala, T. Schiller (eds.), Citizens’ Initiatives in Europe: Procedures and Consequences of Agenda-Setting By Citizens, London 2012.
 
3.
A. Endziņš, European Integration and Constitutional Law: the Situation in Latvia, [in:] European Integration and Constitutional Law, Strasbourg 2001.
 
4.
M. Giżyńska, Referendum w prawie łotewskim, [w:] M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska- -Europa-Ameryka Łacińska, Kraków 2013.
 
5.
P. Kierończyk, Państwo Łotewskie. Geneza i ustrój konstytucyjny, Gdańsk 2008.
 
6.
D. Łukasz, Rada Najwyższa Republiki Łotewskiej, Warszawa 1993.
 
7.
J. Zieliński, Instytucjonalizacja przemian ustrojowych na Litwie, Łotwie i w Estonii, Warszawa 2004.
 
8.
J. Zieliński, Referendum na Litwie, Łotwie i w Estonii, [w:] M. T. Staszewski, D. Waniek (red.), Referendum w Polsce i w Europie Wschodniej, Warszawa 1996.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top