PL EN RU
Instytucja referendum ogólnokrajowego zarządzanego przez Prezydenta RP za zgodą Senatu
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Politologii UMCS
 
 
Data publikacji: 21-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Analiza jest poświęcona referendum ogólnokrajowemu zarządzanemu przez Prezydenta RP za zgodą Senatu. Pokazuje się w niej, że cztery z pięciu zgłoszonych dotychczas propozycji takiego referendum były elementem kampanii wyborczych i w tym też kontekście ustosunkowywał się do nich Senat.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (5)
1.
Garlicki L., Uwagi do art. 125 Konstytucji, [w:] L. Galicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2001.
 
2.
M. Jabłoński, Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2001, nr 2331.
 
3.
Sarnecki P., Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 3.
 
4.
Wałęsa L., Droga do prawdy. Autobiografia, Warszawa 2008.
 
5.
Zientarski P.B., Organizacja wewnętrzna Senatu. Studium prawnoustrojowe, Toruń 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top