PL EN RU
Bezpieczeństwo ludzkości w przyszłości
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Kognitywistyki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
2
Katedra Inżynierii Procesowej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
3
Katedra Teorii Prawa i Badań nad Materialnymi Źródłami Prawa, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
4
Zakład Prawa Administracyjnego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
5
Zakład Nauki o Państwie i Administracji Publicznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
6
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
 
Data publikacji: 20-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Potrzeba bezpieczeństwa wydaje się być jedną z najistotniejszych potrzeb ludzkości. Można przyjąć, że dążenie do jej zaspokojenia determinowało ewolucję ludzkości. Nie ulega wątpliwości, że także współcześnie zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowi jeden z podstawowych czynników i motywacji działania. W niniejszym artykule zwracamy uwagę na dwie kwestie. W pierwszej części podkreślamy filozoficzne i prawno-teoretyczne uwarunkowania bezpieczeństwa, eksponując jego strategiczną rolę w hierarchii potrzeb i motywacji ludzkich czynów. W drugiej części zwracamy uwagę na trzy elementy, które uważamy za najbardziej kłopotliwe dla możliwości przyszłego zagwarantowania bezpieczeństwa w sensie globalnym: politykę zdrowotną i zdrowie publiczne, zagadnienie migracji, oraz problem zagwarantowania ochrony i bezpieczeństwa dla globalnego łańcuchu dostaw.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (17)
1.
R. Abrahamsen, M.C. Williams, Security beyond the state: global security assemblages in international politics, “International Political Sociology” 2009, No 3 (1).
 
2.
F.B. Adamson, Crossing Borders: International Migration and National Security, “International Security” 2006, No 31: (1).
 
3.
M.A. Alexseev, Immigration Phobia and the Security Dilemma, Cambridge University Press 2006.
 
4.
R. Axelrod, W.D. Hamilton, The Evolution of Cooperation, “Science” 1981, Vol. 211, 2.
 
5.
J. Boć, O bezpieczeństwie wewnętrznym, [w:] A. Chajbowicz, T. Kocowski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej, Kolonia Limited 2009.
 
6.
E. Guild, Security and Migration in the 21st Century, Polity 2009.
 
7.
R. Jakubczak, A. Skrabacz, Społeczeństwo w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku, Siedlce 2006.
 
8.
K. Koser, Irregular migration, state security and human security. A paper prepared for the Policy Analysis and Research Programme of the Global Commission on International Migration, Global Commission on International Migration, September 2005.
 
9.
M. Kozub, Strategiczne myślenie o bezpieczeństwie przyszłości, „Zeszyty Naukowe AON” 2014, nr 4 (97).
 
10.
J. Mikhail, Universal Moral Grammar: Theory, Evidence and the Future, „Trends in Cognitive Science” 2007, vol. 11, nr 4.
 
11.
M.B. Rappaport, Ch. Corbally, Matrix thinking: an adaptation at the foundation of human science, religion, and art, “Zygon” 2015, vol. 50, no. 1.
 
12.
A. Rosenmann, G. Reese, J.E. Cameron, Social identities in a globalized world: challenges and opportunities for collective action, “Perspectives on psychological science” 2016, Volume 11, Number 2.
 
13.
K. Sterelny, B. Calcott, B. Fraser (eds.), Cooperation and its evolution, MIT, Cambridge MA 2013.
 
14.
K. Szocik, R. Herian, Evolutionary roots of property rights; The natural and cultural nature of human cooperation, “The Heythrop Journal” 2016.
 
15.
“Transportation & Logistics” 2030 – Vol 4: Securing the supply chain, pwc.
 
16.
R.L. Trivers, The Evolution of Reciprocal Altruism, “The Quarterly Review of Biology” 1971, Vol. 46, No. 1.
 
17.
D.S. Wilson, Darwin’s Cathedral. Evolution, religion, and the nature of society, The University of Chicago Press 2002.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top