PL EN RU
Opinia publiczna jako obiekt zainteresowania propagandy politycznej
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Zakładzie Filozofii i Teorii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ukazanie zależności między propagandą a opinią publiczną. Autor przyjął, iż model ewolucji zjawiska propagandy polityczny jest skorelowany z procesami formowania opinii publicznej. Opinia publiczna jest tu traktowana jako odbiorca propagandowych treści, a także jako pośrednik pomiędzy podmiotem sterującym a społeczeństwem. Szczególne znaczenie kształtowania opinii publicznej w działaniach propagandowych jest charakterystyczne dla współczesności: masowych mediów, mediatyzacji polityki, wzrostu znaczenia badań empirycznych (sondaży). W takim przypadku opinia publiczna może być czynnikiem nacisku na elity rządzące. Urasta też często to roli autorytetu będącego wyznacznikiem światopoglądowym dla społeczeństwa.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top