PL EN RU
Etnokratyczno-klanowy wymiar reżimu politycznego Tatarstanu
 
Więcej
Ukryj
1
członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 
2
politolog
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2014;33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podjęto próbę opisu i wyjaśnienia specyfiki reżimu politycznego Tatarstanu – podmiotu Federacji Rosyjskiej, kładąc nacisk na jego wymiar etnokratyczny. Diagnozowany jest reżim polityczny Rosji, wyjaśnione źródła i konsekwencje asymetrii reżimu federalnego z regionalnymi reżimami politycznymi. Z diagnozy generalnie wynika, że istniejący kształt reżimu federalnego i reżimów regionalnych jest kryzosogenny i wymaga daleko idącej modernizacji. Autorzy artykułu przejęli założenie, że etnopolityka jest istotnym składnikiem reżimu politycznego państw etnopolitycznych. Szczegółowo uzasadniają ten pogląd badając etnokratyczne wymiary reżimu politycznego Tatarstanu. Dochodzą do wniosku, że w tatarstańskim reżimie ujawnia się swoista symbioza etatyzmu, etnokratyzmu, paternalizmu i trybalizmu. Definiują ten reżim jako autorytarnoetnokratyczny budowany na bazie korporatywizmu klanowo-politycznego, w którym szczególna pozycję zajmuje przywódca.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (23)
1.
A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, Wrocław 2004.
 
2.
R. Bäcker, Podstawowe kategorie polityczne autorytaryzmu, [w:] T.Bodio (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, t. 1, Warszawa 2010.
 
3.
V. Belâev, Mirovozrenie i socialnoe povedenie sovremennoj pravâšej èlity Tatarstana, «Obšestvennye nauki i sovremennost’» 2007, № 3.
 
4.
W.A. Belâev (red.), Tatarstan glazami demokratičeskoj oppozycii, Kazan’ 1999.
 
5.
T. Bodio, Etnokracja w Azji Centralnej, [w:] T. Bodio, W. Jakubowski (red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, t. 2, Warszawa 2010.
 
6.
Ju. O. Bułukatajev, Političeskij režim i postkomunističeskaâ transformaciâ. Teoria, metodologiâ i praktika, Ałmaty 2008.
 
7.
A.P. Cygankov, Sovriemennyje političeskije režimy: struktura, tipologiâ, dinamika, Moskva 1995.
 
8.
A.P. Fadeeva, Probliemy konceptualizacii političeskogo processa na urovnie teritorii, «Viestnik Nižgorodzkogo Universitieta N.L. Lobačeskogo», 2013, nr 3(1).
 
9.
R.R. Galljamov, Praviâsščaâ elita rossyjskich riespublik v prostranstvie sovriemiennoj vlastii (na primierie Baškorstana i Tatarstana), http://www.kazedu.kz.
 
10.
O.V. Gaman-Golutvina (red.), Samyje viâtielnyje ludi Rossii. Političeskije i ekonomičeskije elity regionov, Moskva 2004.
 
11.
V. Gelman, S. Ryženkov, M. Bri, Rossiâ regionov: transformaciâ političeskich režimov, Moskva, 2000.
 
12.
R. Hakimov (red.), Bielaâ kniga Tatarstana. Put k suvernitetu, Kazan’ 1996.
 
13.
J. Higley, J. Pakulski, Elite Teory and Research in Postcommunist Societes, [in:] J. Frentzel-Zagórska, J.Wasilewski (eds.), The Second Generation od the Democratis Elites in Central and Eastern Europe, Warsaw 2000.
 
14.
J. Kullberg, J. Higley, J. Pakulski, Elites, Institutions and Democratisation in Russia and Eastern Europe, [in:] G.Gill (ed.), Elites and Leadership in Russian Politics, London-Nowy Jork 1998.
 
15.
G.Û. Kurskova, Političeskij režim Rossijskoj Federacii, Moskva 2012.
 
16.
A.G. Luckij, Evoluciâ političeskogo rezima Respubliki Tatarstan (1991–2001 g.), avtorieferat kandidatskoj dissertacji, Moskva 2003.
 
17.
S. A. Sergeev, Z. H. Sergeeva, Etnokulturnaâ politika ètničeskij nacjonalizm Tatarstane, [w:] Komu prinadležit kultura? Obšestvennye nauki i perspektivy issledovanij sociokulturnyh peremen, Kazan’ 1999.
 
18.
S.A. Sergeev, Z.H. Sergeeva, Etnokulturnaâ politika regionalnoj elity Respubliki Tatarstan, [w:] V.A. Belâev (red.), Tatarstan glazami demokratičeskoj oppozicii. Sbornik dokladov 1-j Respublikanskoj naučno-praktičeskoj konferencji 22 aprelâ 1999, Kazan’ 1999.
 
19.
S. Sulejmanova, Koncepciâ gosudarstviennoj nacionalnoj politiki Tatarstana: uzakoniennaâ etnokratriâ?, http://www.apn.ru.
 
20.
A. Tarunov, Sokroviŝa kultury Tatarstana: istoričeskoe nasledie kultura i iskusstvo, Kazan’ 2004.
 
21.
I. Terenteva, R. Belâkov, M. Safarov, Političeskie partii i dviženiâ Respubliki Tatarstan, Kazan 1999.
 
22.
A. Ûzeev, Tatarskaâ naciâ i islam v 90-e gody XX v. i v nastoâčee vremâ, «Rossiâ i musulmanskij mir», № 4, Moskva 2005.
 
23.
A. Wierzbicki, Etnopolityka w Azji Centralnej. Między Wspólnotą etniczną a obywatelską, Warszawa 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top