PL EN RU
Multi–sited ethnography: methodological inspirations for research in political science
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Дата публикации: 2021-04-26
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Spatial and social mobility in an increasingly globalized world is associated with new challenges for social sciences, including political science. This also applies to methods and methodology. The article aims to reveal the cognitive potential that lies in the use of multi–sited ethnography for research on politics and on the study of political behaviors (das Politische). The utility of this approach is illustrated on the basis of the research on social and spatial mobility of small town residents conducted with the use of this method.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (23)
1.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej rzeczywistości, Warszawa 2002.
 
2.
Bourdieu P., Wacquant L.J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001.
 
3.
Bröckling U., Feustel R., Einleitung, Das Politische denken, [w:] U. Bröckling, R. Feustel (red.), Das Politische denken. Zeitgenossische Positionen, Bielefeld: Transit Verlag, 2012.
 
4.
Budyta-Budzyńska M., Emigracja powrotna – zyski i straty, kapitały i przekazy migracyjne. Na przykładzie reemigracji z Islandii do Starych Juch, «CMR Working Papers» vol. 101/159.
 
5.
Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.
 
6.
Geertz C., Interpretacje kultur, Kraków 2005.
 
7.
Heffner K., z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, podczas wykładu „Czy jest przyszłość dla małych miast w Polsce?”, Uniwersytet Warszawski, 7.11.2019 r.
 
8.
Heffner K., Marszał T., Małe miasta – studium przypadków, Łódź 2005.
 
9.
Hess S., Schwertl M., Vom „Feld“ zum „Assemblage“? Perspektiven europäisch–ethnologischer Methodenentwicklung – eine Hinleitung, [w:] S. Hess, J. Moser, M. Schwert (red.), Perspektiven etnhologisches Forschen. Neue Methoden und Konzepte, Berlin 2012.
 
10.
Hobfoll S.E., Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, Gdańsk 2006.
 
11.
Hobsbawm E., Ranger T., (red.), Tradycja wynaleziona, Kraków 2008.
 
12.
Latour B., Das Parlament der Dinge. Für eine politische Ökologie, Frankfurt nad Menem 2011.
 
13.
Levi-Strauss C., Smutek Tropików, Warszawa 1964.
 
14.
Littler J., Against Meritocracy. Culture, power and myths of mobility, Londyn i Nowy Jork 2017.
 
15.
Łukowski W., Nauki o polityce w Polsce – zależność od szlaku i syndrom spóźnionego przybysza, [w:] S. Sulowski (red.), Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje, Warszawa 2018.
 
16.
Marcus G., Ethnography through Thick and Thin, Princeton 1998.
 
17.
Matsutake Worlds Research GroupStrong Collaboration as a Method for Multi–sited Ethnography: On Mycorrhizal Relations, [w:] M-A. Falzon (red.), Multi–sited Ethnography. Theory, Praxis and Locality in Contemporary Research, Routledge 2009.
 
18.
Piore M.L., Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies, Cambrigde 1979.
 
19.
Reckwitz A., Die Gesellschaft der Singularitäten, Frankfurt am Main 2016.
 
20.
Reckwitz A., Die Gesellschaft der Singularitäten, Frankfurt nad Menem 2017.
 
21.
Szukalski P., Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Łódź 2012.
 
22.
Van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, Warszawa 2010.
 
23.
Wesołowski W., Janicka K., Słomczyński K., Strukturalizacja społeczeństwa polskiego. Ewolucja paradygmatu, Warszawa 2017.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top