PL EN RU
DEMOKRACJA I SKRAJNE ZAUFANIE DO RZĄDU: ANALIZA RELACJI POMIĘDZY JAKOŚCIĄ DEMOKRACJI A ZAUFANIEM DO RZĄDU W 54 PAŃSTWACH
 
 
Więcej
Ukryj
1
asystent na Wydziale Politologii Louisiana State University w USA
 
 
Data publikacji: 21-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Badanie analizuje związek między demokracją a skrajnym zaufaniem do rządu w 54 państwach. Hipoteza jaka jest testowana mówi, że im większa liczba obywateli, którzy mają skrajne zaufanie do rządu w danym państwie, tym mniej to państwo jest demokratyczne; tym samym podważa ona pewne propozycje Roberta Putnama. Analiza regresji OLS potwierdza widoczną korelację ujemną sugerując, że, istotnie, skrajnie wysokie poziomy zaufania do rządu nie są skorelowane z rozwojem demokracji.
 
REFERENCJE (15)
1.
E. Abrams, Dictators Go, Mo narchs Stay, ”Commentary” 2012, № 3 (134).
 
2.
R.A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven 1973.
 
3.
H. Eckstein, A Theory of Stable Democracy, Princeton 1966.
 
4.
Cf. D. Fahrni, An Outline History of Switzerland – From the Origins to the Present Day, Zurich 1994.
 
5.
R. Hardin, Do We Want Trust in Government? [in:] M.E. Warren (ed.), Democracy and Trust, Cambridge 1999.
 
6.
R.F. Inglehart, Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies, Princeton 1997.
 
7.
R.F. Inglehart, C. Welzel, Emancipative Values, and Democracy, “Studies in Comparative International Development” 2006, № 2(41).
 
8.
J.A. Karp, S.A. Banducci, S. Bowler, To Know it is to Love it? Satisfaction with Democracy in the European Union, “Comparative Political Studies” 2003, № 4 (36).
 
9.
S. Lipset, American Exceptionalism: A Double Edged Sword, London 1997.
 
10.
K. Newton, Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy, “International Political Science Review” 2001, Nr 2 (22).
 
11.
R. Rohrschneider, Institutional Quality and Perceptions of Representation in Advanced Industrial Democracies, “Comparative Political Studies” 2005, № 7 (38).
 
12.
M. Seligson, The Renaissance of Political Culture or the Renaissance of Ecological Fallacy?, “Comparative Politics” 2002, № 4 (34).
 
13.
J. Staniszkis, The Dynamics of Breakthrough in Eastern Europe, Oxford 1991.
 
14.
M. Tavits, Making Democracy Work More? Exploring the Linkage between Social Capital and Government Performance, “Political Research Quarterly” 2006, № 2 (59).
 
15.
C. Welzel, Are Levels of Democracy Affected by Mass Attitudes? Testing Attainment and Sustainment Effects on Democracy, “International Political Science Review” 2007, № 4 (28).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top