PL EN RU
Wewnętrzna struktura organizacyjna wydziałów politologii uczelni polskich
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w UKSW w Warszawie
 
 
Data publikacji: 21-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu przedstawiono strukturę organizacyjną wydziałów politologii uczelni polskich, które posiadają uprawnienie do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk o polityce: liczbę pracowników i katedr oraz podział zakresów zainteresowań między katedry. W sumie w 17 zbadanych wydziałach (na 20 posiadających uprawnienie), w ich wewnętrznych jednostkach pracuje 1313 osób w 226 katedrach. Średnio w jednym wydziale działa 13,3 katedry. Największy pod względem liczby pracowników wydział ma Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. W ponad połowie wydziałów występują katedry: teorii polityki (myśli politycznej), stosunków międzynarodowych, systemów politycznych, polityki publicznej, historii, europeistyki.
 
REFERENCJE (8)
1.
D. Caramani (ed.), Comparative politics, New York 2008.
 
2.
W. Gagatek, Europeistyka jako nowa dyscyplina naukowa?, „Studia Europejskie” 2012, nr 1.
 
3.
J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008.
 
4.
B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, P. Ścigaj, Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, Kraków 2011.
 
5.
F. Ryszka, Nauka o polityce a jej nauczanie, Warszawa 1991.
 
6.
R. Skarzyński, Historia myśli politycznej w ujęciu politologicznym. Zarys koncepcji, „Studia Polityczne” 1992, nr 1.
 
7.
R. Skarzyński, Podstawowe typy myśli politycznej, „Studia Nauk Politycznych” 2004, nr 1.
 
8.
G. Woroniecka, Politologia i socjologia polityki: komplementarność czy autarkia?, [w:] T. Łoś-Nowak (red.), Politologia w Polsce: stan badań i perspektywy rozwojowe, Toruń–Wrocław 1998.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top