PL EN RU
KAROL B. JANOWSKI, Kultura polityczna Polaków. Między integracją a konfliktem
 
 
Więcej
Ukryj
1
członek zespołu wykonawczego grantu: Przemiany dyskursów przedwyborczych w Polsce i w Czechach po 1989 roku: gatunki polityczne, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze
 
 
Data publikacji: 26-04-2021
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Analiza zagadnienia kultury politycznej pokazuje spektrum funkcjonowania społeczeństwa. W Polsce proces zmiany kultury politycznej widoczny jest od 1989 r. Perspektywa integracji i konfliktu pokazuje dynamikę przemian społecznych w Polsce po 1989 r. Recenzja książki Karola B. Janowskiego to zbiór odczuć i ocen autora. Uzupełniono je komentarzami dotyczącymi wydarzeń, które Karol B. Janowski traktuje jako kluczowe dla polskiej kultury politycznej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (9)
1.
Bodio T., Między romantyzmem i pragmatyzmem: psychopolityczne aspekty transformacji w Polsce, Warszawa 1999.
 
2.
Carothers T., O’Donohue A. (red.), Democracies divided: the global challenge of political polarization, Washington 2019.
 
3.
Filipiak T., Wartości i reguły kultury prawnopolitycznej w zderzeniu z porządkiem normatywnym, «Studia Politologiczne» 2014, vol. 34.
 
4.
Grzymski J., Przemiany uniwersytetu w ramach „kultury audytu”. Przyczynek do studium relacji władzy i form kontroli nad nauką oraz szkolnictwem wyższym, «Studia Politologiczne» 2017, vol. 46.
 
5.
Janowski K.B., Kultura polityczna Polaków. Między integracją a konfliktem, Warszawa 2020.
 
6.
Król M., Romantyzm: piekło i niebo Polaków, Warszawa 1998.
 
7.
Markowski R., Cześnik M., Kotnarowski M., Grzelak P., Demokracja – gospodarka – polityka: perspektywa polskiego wyborcy, Warszawa 2015.
 
8.
Raciborski J. (red.), Elity rządowe III RP 1997–2004: portret socjologiczny, Warszawa 2006.
 
9.
Sześciło D., Cześnik M., Markowski R., Obywatele i wybory: raport, Warszawa 2013.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top