PL EN RU
BREXIT z Polonią w tle. Antypolskie nastroje w Wielkiej Brytanii w świetle psychologicznych teorii relacji międzygrupowych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Badań nad Cywilizacjami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
 
Data publikacji: 20-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem niniejszego artykułu jest wykorzystanie podstawowych teorii relacji międzygrupowych na przykładzie antypolskich nastrojów w Wielkiej Brytanii po referendum w sprawie Brexitu oraz wskazanie na ich uniwersalną użyteczność do analizowania eskalacji konfliktów międzygrupowych, szczególnie o podłożu etnicznym i rasowym.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (18)
1.
E. Castano, R. Giner-Sorolla, Not quite human: Infrahumanization in response to collective responsibility for intergroup killing, “Journal of Personality and Social Psychology” 2006, Vol. 90 (5).
 
2.
F. Crosby, S. Bromley, L. Saxe, Recent unobtrusive studies of Black and White discrimination and prejudice: A literature review, “Psychological Bulletin” 1980, Vol. 87 (3).
 
3.
Bulletin” 1980, Vol. 87 (3).
 
4.
C. Harris, Translocal Lives: Polish Migrant, Entrepreneurs in the Cities of the West Midlands, The United Kingdom, [w:] L. Meier (ed.), Migrant.
 
5.
M. Herz, P. Molnar (ed.), The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses, Cambridge University Press 2012.
 
6.
M. Kofta, Uprzedzenia wobec obcych – od antypatii do dehumanizacji [w:] J. Kozielecki (red.), Nowe idee w psychologii, Gdańsk 2009.
 
7.
J.-P. Leyens, M.P. Paladino, A. Rodríguez-Perez, R. Gaun i in., The Emotional Side of Prejudice: The Attribution of Secondary Emotions to Ingroups and Outgroups, “Personality and Social Psychology Review” 2000, no. 4 (2).
 
8.
C. McCormick, From post-imperial Britain to post-British imperialism, “Global Discourse. An Interdisciplinary Journal of Current Affairs and Applied Contemporary Thought” 2013, Vol. 3, Iss. 1.
 
9.
G.B. Moskowitz, Zrozumieć siebie i innych. Psychologia poznania społecznego, tłum. A. Sawicka-Chrapkowicz, J. Suchecki, Gdańsk 2009.
 
10.
M. Okólski, J. Salt, Polish Emigration To The Uk After 2004; Why Did So Many Come?, “Migration Research Unit Discussion Paper” 2014, no. 11.
 
11.
S. Olzak, The Global Dynamics of Racial and Ethnic Mobilization, Stanford University Press 2006.
 
12.
D.A. Saucier, C.T. Miller, N. Doucet, Differences in Helping Whites and Blacks: A Meta-Analysis, “Personality and Social Psychology Review” 2005, Vol. 9, No. 1.
 
13.
R.I. Stein, C.I. Nemeroff, Moral Overtones of Food: Judgments of Others Based on What They Eat, “Personality and Social Psychology Bulletin” 1995, no. 21.
 
14.
W.G. Stephan, C.W. Stephan, Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, tłum. M. Kacmajor, Gdańsk 2000.
 
15.
H. Tajfel, Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology, Cambridge University Press 1981.
 
16.
D.M. Taylor, F.M. Moghaddam, Theories of Intergroup Relations: International Social Psychological Perspectives, Greenwood Publishing Group, Westport 1994.
 
17.
D.M. Wegner, M. Ansfield, D. Pilloff, The Putt and the Pendulum: Ironic Effects of the Mental Control of Action, “Psychological Science” 1998, Vol. 9, No. 3.
 
18.
D.M. Wegner, Ironic Process of Mental Control, “Psychological Review” 1994, 101 (1).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top