PL EN RU
Media społecznościowe w kampanii wyborczej. Wykorzystanie Twittera w polskich wyborach parlamentarnych w roku 2015
 
Więcej
Ukryj
1
absolwent Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie
 
2
profesor nadzwyczajny na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 
 
Data publikacji: 20-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tekst prezentuje rezultaty oryginalnych badan analizujących rolę odgrywaną przez Twittera w polskiej kampanii parlamentarnej w roku 2015. Wyniki wskazują, że polscy politycy wykazują niewielką aktywność, a materiały publikowane przez nich na Twitterze trafiają ograniczonego kręgu odbiorców. Niewielki wpływ na korzystanie z Twittera ma też wiek kandydatów.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (21)
1.
M. Adamik-Szysiak, Polska partia polityczna na Twitterze. Studium przypadku, „e-Politikon” 2015, nr XVI.
 
2.
T. Adams, T. McCarkindale, Dialogue and Transparency: A content Analysis of How the 2012 Presidential Candiadtes Used Twitter, “Public Relations Review” 2013, vol. 39, issue 4.
 
3.
S. Ahmed, K. Jaidka, J. Cho, The 2014 Indian Elections on Twitter: A comparison of Campaign Strategies of Political Parties, “Telematics and Informatics” 2016, vol. 33, issue 3.
 
4.
O. Annusewicz, Ramowanie „dobrej zmiany”. Ramy językowe kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze w 2015 roku, „e-Politikon” 2016, nr XVII.
 
5.
P. Aragon, K. Kappler, A. Kaltenbrunner, D. Laniado, Y. Volkovich, Communication Dynamics in Twitter During Political Campaigns: The Case of the 2011 Spanish National Election, “Policy and Internet” 2013, vol. 5, issue 2.
 
6.
J. Burgess, A. Bruns, (Not) The Twitter Election: The Dynamics of the #Ausvotes Conversation in Relation to the Australian Media Ecology, “Journalism Practice” 2012, vol. 6, issue 3.
 
7.
R. Davis, Ch. Holtz-Bacha, M. Just, (eds.), Twitter and Elections around the World: Campaigning in 140 Characters or Less, London 2016.
 
8.
C. Delany, Online, 2012 Won’t be 2008, “Campaigns & Elections” 2011, September/October.
 
9.
M. Dolezal, Online Campaigning by Austrian Political Candidates: Determinants of Using Personal Websites, Facebook, and Twitter, “Policy and Internet” 2015, vol. 7, issue 1.
 
10.
R. Effing, J. van Hillegersberg, T. Huibers, Social Media and Political Participation: Are Facebook, Twitter and YouTube Democratizing Our Political Systems?, [w:] E. Tambouris, A. Macintosh, H. de Bruijn (eds.), ePart 2011, LNCS, vol. 6847, Heidelberg 2011.
 
11.
G. Enli, H. Moe, (eds.), Social Media and Election Campaigns: Key Tendencies and Ways Forward, London 2015.
 
12.
H. Evans, V. Cordova, S. Sipole, Twitter Style: An Analysis of How House Candidates Used Twitter in Their 2012 Campaigns, “PS: Political Science and Politics” 2014, vol. 47, issue 2.
 
13.
T. Graham, D. Jackson, M. Broersma, New Platform, Old Habits? Candidates’ Use of Twitter during the 2010 British and Dutch General Election Campaigns, “New Media & Society” 2016, vol. 18, issue 5.
 
14.
I. Grzywińska, Analiza komunikacji politycznej w serwisach społecznościowych (NK.pl i Facebook.com) podczas prezydenckiej kampanii wyborczej 2010 roku, „Studia Politologiczne” 2011, vol. 21.
 
15.
D. Hagar, Campaigning Online: Social Media in the 2010Niagara Municipal Elections, “Canadian Journal of Urban Research” 2014, vol. 23, issue 1.
 
16.
S. Kruikemeier, How Political Candidates Use Twitter and the Impact on Votes, “Computers in Human Behavior” 2014, vol. 34.
 
17.
H. LaMarre, Y. Suzuki-Lambrecht, Tweeting Democracy? Examining Twitter as an Online Public Relations Strategy for Congressional Campaigns’ “Public Relations Review” 2013, vol. 39, issue 4.
 
18.
M. Pattison, J. Knight, British Politics for Dummies, Chichester 2015.
 
19.
L. Porębski, K. Krasek-Kędzior, Facebook a polityka. Wykorzystanie serwisów społecznościowych przez polskie partie polityczne, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2015, vol. 45.
 
20.
M. Vergeer, Twitter and Political Campaigning, “Sociology Compass” 2015, vol. 9, issue 9.
 
21.
M. Wieczorek, Twitter w Polsce – podsumowanie 2015 r., https://blog.sotrender.com/ pl/2016/01/twitter-w-polsce-podsumowanie-2015-rinfografika/.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top