PL EN RU
De/humanizacja w procesach dezintegracji i reintegracji: przykład „dzikich” wojen
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 
 
Data publikacji: 26-01-2023
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Procesy integracji, dezintegracji i reintegracji stanowią centralny problem dla procesualnego myślenia o polityce. Mają one wiele okoliczności i determinantów, wśród których miejsce szczególne zajmują kwestie związane z humanizowaniem lub dehumanizowaniem przeciwników. Artykuł podejmuje kwestie relacji między dehumanizacją i rehumanizacją a dezintegracją i reintegracją w kontekście dzikich wojen i z uwzględnieniem ich konsekwencji dla zjawisk polityzacji i depolityzacji.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (129)
1.
Allport G.W., The Nature of Prejudice, Reading Mass. 1954.
 
2.
Antoszewski A., Proces i zmiana polityczna, [w:] A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki. Tom 1, Wrocław 1999.
 
3.
Aoki E., Jonas K.M., Collective memory and sacred space in post-genocide Rwanda: Reconciliation and rehumanization processes in Mureithi’s ICYIZERE, «Journal of International and Intercultural Communication» 2016, vol. 9(3).
 
4.
Armoudian M., In search of a genocidal frame: Preliminary evidence from the Holocaust and the Rwandan genocide, «Media, War & Conflict» 2020, vol. 13(2).
 
5.
Asaro P., On banning autonomous weapon systems: human rights, automation, and the dehumanization of lethal decision-making, «International Review of the Red Cross» 2012, vol. 94.
 
6.
Bandura A., Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities, «Personality and Social Psychology Review» 1999, vol. 3(3).
 
7.
Bandura A., Underwood B., Fromson M.E., Disinhibition of aggression through diffusion of responsibility and dehumanization of victims, «Journal of Research in Personality» 1975, vol. 9(4).
 
8.
Bar-Tal D., Delegitimation. The extreme case of stereotyping, [w:] D. Bar-Tal, C.F. Grauman, D. Kruglanski, W. Stroebe (red.), Stereotyping and prejudice: changing conceptions, New York 1989.
 
9.
Bar-Tal D., From Intractable Conflict Through Conflict Resolution to Reconciliation: Psychological Analysis, «Political Psychology» 2000, vol. 2(21).
 
10.
Bar-Tal D., Podstawy kulturowe i dynamika nierozwiązywalnych konfliktów; podejście socjopsychologiczne, «Psychologia społeczna» 2013, vol. 8/1(24).
 
11.
Bar-Tal D., Społeczno-psychologiczne podstawy nierozwiązywalnych konfliktów, [w:] K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski (red.), Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania, Warszawa 2007.
 
12.
Bleiker R., Campbell D., Hutchinson E., Nicholson X., The Visual dehumanization of refugees, «Australian Journal of Political Science» 2013, vol. 48(4).
 
13.
Blok Z., O polityczności, polityce i politologii, Poznań 2009.
 
14.
Boot M., The Savage Wars of Peace. Small Wars and the Rise of American Power, New York 2002.
 
15.
Brown C., Rape as a weapon of war in the Democratic Republic of the Congo, «Torture» 2012, vol. 22(1).
 
16.
Caron J.F., A theory of the super soldier: The morality of capacity-increasing technologies in the military, Manchester 2018.
 
17.
Cassese C.E., Partisan dehumanization in American politics, «Political Behavior» 2021, vol. 43(1).
 
18.
Chamayou G., A Theory of the Drone, New York–London 2015.
 
19.
Denov M., Child Soldiers: Sierra Leone’s Revolutionary United Front, Cambridge 2010.
 
20.
Dijk T.A. van, Principles of Critical Discourse Analysis, «Discourse & Society» 1993, vol. 4(2).
 
21.
Dovidio J.F., Gaertner S.L., Kawakami K., Intergroup Contact: The Past, Present and the Future, «Group Processes & Intergroup Relations» 2003, vol. 6(1).
 
22.
Dower J.W., War Without Mercy. Race and Power in the Pacific War, New York 1986.
 
23.
Drumbl M.A., Reimagining Child Soldiers in International Law and Policy, Oxford University Press, Oxford–New York 2012.
 
24.
Essed P., Farquharson K., Pillay K., White E.J. (red.), Relating Worlds of Racism. Dehumanisation, Belonging, and the Normativity of European Whiteness, Cham 2019.
 
25.
Farrer J.A., Savage and Civilized Warfare, «The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland» 1880, vol. 9.
 
26.
Fishel J.T., War By Other Means? The Paradigm and its Applications to Peace Operations, [w:] J.T. Fishel (red.), “The Savage Wars of Peace”: Toward a New Paradigm of Peace Operations, Boulder, Colo 1998.
 
27.
Fredrick S., The AWARE Committee of Rape 2001, Rape: Weapon of Terror, Global Publishing, Co. Inc., River Edge NJ 2001.
 
28.
Freire P., Pedagogy of the Oppressed. 30th Anniversary Edition, New York–London 2020.
 
29.
French S.E., Jack A.I., Dehumanizing the Enemy: The Intersection of Neuroethics and Military Ethics, [w:] D. Whetham, B.J. Strawser (red.), Responsibilities to Protect. Perspectives in Theory and Practice, Leiden–Boston 2015.
 
30.
Gaertner S.L., Dovidio J.F., Anastasio P.A., Bachman B.A., Rust M.C., The Common Ingroup Identity Model: Recategorization and the Reduction of Intergroup Bias, «European Review of Social Psychology» 1993, vol. 4(1).
 
31.
Galtung J., Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization, London i in. 1996.
 
32.
Gavriely-Nuri D., Lachover E., Reframing the Past as a Cosmopolitan Memory: Obituaries in the Israeli Daily Haaretz, «Communication Theory» 2012, vol. 22(1).
 
33.
Gobodo-Madikizela P., Remorse, Forgiveness, and Rehumanization: Stories from South Africa, «Journal of Humanistic Psychology» 2002, vol. 42(1).
 
34.
Goldhagen D.J., Wiek ludobójstwa, Kraków 2012.
 
35.
Gray C., Modern Strategy, Oxford–New York 1999.
 
36.
Gray H.M., Gray K., Wegner D.M., Dimensions of Mind Perception, «Science» 2017, vol. 315.
 
37.
Grossman D., On Killing. The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society, New York–Boston 1996.
 
38.
Hagan J., Rymond-Richmond W., Parket P., The Criminology of Genocide: The Death and Rape of Darfur, «Criminology» 2005, vol. 43(3).
 
39.
Hagan J., Rymond-Richmond W., The Collective Dynamics of Racial Dehumanization and Genocidal Victimization in Darfur, «American Sociological Review» 2008, vol. 73(6).
 
40.
Haider H., Breaking the cycle of violence: applying conflict sensitivity to transitional justice, «Conflict, Security & Development» 2017, vol. 17(4).
 
41.
Hammond G.T., Low-intensity conflict: War by another name, «Small Wars & Insurgencies» 1990, vol. 1(3).
 
42.
Haque O.S., Waytz A., Dehumanization in medicine: Causes, solutions, and functions, «Perspectives on Psychological Science» 2012, vol. 7(2).
 
43.
Haslam N., Bain P., Douge L., Lee M., Bastian B., More human than you: Attributing humanness to self and others, «Journal of Personality and Social Psychology» 2005, vol. 89(6).
 
44.
Haslam N., Dehumanization: An integrative review, «Personality and Social Psychology Review» 2006, vol. 10(3).
 
45.
Haslam N., Loughnan S., Dehumanization and Infrahumanization, «Annual Review of Psychology» 2014, vol. 65(1).
 
46.
Haslam N., Stratemeyer M., Recent research on dehumanization’, «Current Opinion in Psychology» 2016, vol. 11.
 
47.
Haslam N., What is dehumanization?, [w:] P.G. Bain, J. Vaes, J.-P. Leyens (red.), Humanness and dehumanization, New York–London 2014.
 
48.
Hawkins B., The New Plantation: Black Athletes, College Sports, and Predominantly White NCAA Institutions, New York 2010.
 
49.
Heintschel von Heinegg W., Frau R., Singer T., (red.), Dehumanization of Warfare: Legal Implications of New Weapon Technologies, Cham 2018.
 
50.
Heywood E., Goodman S., How Palestinian students invoke the category “human” to challenge negative treatment and media representations, «Journal of Community & Applied Social Psychology» 2019, vol. 29(2).
 
51.
Higiro J.-M.V., Rwandan Private Print Media on the Eve of the Genocide, [w:] A. Thompson (red.), The Media and The Rwanda Genocide, London 2007.
 
52.
Hoberman J.M., Mortal Engines. The Science of Performance and the Dehumanization of Sport, New York 1992.
 
53.
Hoffman F.G., Small Wars Revisited: The United States and Nontraditional Wars, «Journal of Strategic Studies» 2005, vol. 28(6).
 
54.
Hogg M.A., Abrams S., Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes, London 1988.
 
55.
Horne A., A Savage War of Peace: Algeria 1954–1962, New York Review Book, New York 2006.
 
56.
Jabłoński A.W., Trzy tradycje rozumienia polityki, «Studia Politologiczne» 2015, vol. 37.
 
57.
Kamieński Ł., Nowy wspaniały żołnierz, Kraków 2014.
 
58.
Kamieński Ł., Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Kraków 2009.
 
59.
Karwat M., Metodologiczne dylematy i pułapki pojęcia polityczności, «Politeja» 2015, vol. 4(36).
 
60.
Karwat M., O statusie pojęcia „polityczności”, «Studia Politologiczne» 2015, vol. 37.
 
61.
Karwat M., Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 17.
 
62.
Karwat M., Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce, [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa 2009.
 
63.
Kelman H.C., Violence without Moral Restraint: Reflections on the Dehumanization of Victims and Victimizers, «Journal of Social Issues» 1973, vol. 29(4).
 
64.
Kincheloe J.L., Knowledge and Critical Pedagogy. An Introduction, Dordrecht 2008.
 
65.
Kipling R., Five Nations, London 1903.
 
66.
Kooistra P.G., Mahoney J.S., The Road to Hell: Neutralization of Killing in War, «Deviant Behavior» 2016, vol. 37(7).
 
67.
Korbel D., Ludobójcza komunikacja. Rola propagandy w organizowaniu ludobójstwa w Rwandzie, [w:] R. Garpiel, K. Leszczyńska (red.), Sztuka perswazji. Socjologiczopsychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Krakow 2004.
 
68.
Kronfeldner M. (red.), The Routledge Handbook of Dehumanization, London–New York 2021.
 
69.
Kteily N., Bruneau E., Waytz A., Cotterill S., The Ascent of Man: Theoretical and Empirical Evidence for Blatant Dehumanization, «Journal of Personality and Social Psychology» 2015, vol. 109(5).
 
70.
Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, Warszawa 2010.
 
71.
Lang J., Questioning Dehumanization: Intersubjective Dimensions of Violence in the Nazi Concentration and Death Camps, «Holocaust and Genocide Studies» 2010, vol. 24(2).
 
72.
LeMoncheck L., Dehumanizing Women: Treating Persons as Sex Objects, Totowa 1985.
 
73.
Leyens J.-P., Paladino M.P., Rodriguez-Torres R., Vaes J., Demoulin S., Rodriguez-Perez A., Gaunt R., The Emotional Side of Prejudice: The Attribution of Secondary Emotions to Ingroups and Outgroups, «Personality and Social Psychology Review» 2000, vol. 4(2).
 
74.
Leyens J.-P., Retrospective and prospective thoughts about infrahumanization, «Group Process & Intergroup Relations» 2009, vol. 12(6).
 
75.
Llyod M., Naming the dead and the politics of the ‘human’, «Review of International Studies» 2016, vol. 43(2).
 
76.
Łoś R., Konflikty w Sudanie, Warszawa 2020.
 
77.
Malacrida C., Bodily Practices as Vehicles for Dehumanization in an Institution for Mental Defectives, «Societies» 2012, vol. 2(4).
 
78.
Manwaring M.G., Beyond the Cold War: Toward a Theory of Engagement to Confront the Gray Area Phenomenon, [w:] M.G. Manwaring (red.), Gray Area Phenomena: Confronting The New World Disorder, Boulder, Colo 1993.
 
79.
Manwaring M.G., Toward an Understanding of Insurgency Wars: The Paradigm, [w:] M.G. Manwaring (red.), Uncomfortable Wars: Toward a New Paradigm of Low Intensity Conflict, Boulder, Colo 1991.
 
80.
McDougall J., Savage Wars? Codes of Violence in Algeria, 1830s–1990s, «Third World Quarterly» 2005, vol. 26(1).
 
81.
Mikkola M., The Wrong of Injustice: Dehumanization and its Role in Feminist Philosophy, Oxford–New York 2016.
 
82.
Minkner K., Główne problemy konceptualizacji pojęcia polityczności, «Studia Politologiczne» 2015, vol. 37.
 
83.
Minkner K., Problem polityczności jako metateoretyczne wyzwanie dla politologii, «Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne» 2014, vol. 43.
 
84.
Mouffe Ch., Wyzwanie Schmitta, [w:] Ch. Mouffe (red.), Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, Warszawa 2011.
 
85.
Mouffe Ch., Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, Warszawa 2015.
 
86.
Mouffe Ch., Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
 
87.
Musolff A., The study of metaphor as part of critical discourse analysis, «Critical Discourse Studies» 2012, No 9(3).
 
88.
Oelofsen R., De- and rehumanization in the wake of atrocities, «South African Journal of Philosophy» 2009, vol. 28(2).
 
89.
Olson W., The concept of small wars, «Small Wars & Insurgencies» 1990, vol. 1(1).
 
90.
Ong J.M., “I’m only a dog!”: The Rwandan genocide, dehumanization, and the graphic novel, «The Journal of Commonwealth Literature» 2016, No 51(2).
 
91.
Opotow S., Gerson J., Woodside S., From Moral Exclusion to Moral Inclusion: Theory for Teaching Peace, «Theory into Practice» 2005, vol. 44(4).
 
92.
Opotow S., Moral exclusion and injustice: An introduction, «Journal of Social Issues» 1990, vol. 46(1).
 
93.
Pałyga J., Rwanda. Czas apokalipsy. Czas nadziei, Ząbki 1998.
 
94.
Philpott D., Reconciliation, Politics, and Transitional Justice, [w:] A. Omer, R.S. Appleby (red.), The Oxford Handbook of Religion, Conflict, and Peacebuilding, Oxford–New York 2015.
 
95.
Pierzchalski F., Podmiotowość polityczna w perspektywie indywidualistycznej i holistycznej, Pułtusk 2009.
 
96.
Pierzchalski F., Polityka jako rozmyty przedmiot badań, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki: tom 4, Warszawa 2013.
 
97.
Pinaud C., War and Genocide in South Sudan, Cornell University Press, Ithaca–London 2021.
 
98.
Reginia-Zacharski J., Ludobójstwo w Rwandzie (1994), [w:] Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.
 
99.
Reginia-Zacharski J., Rwanda. Wojna i ludobójstwo, Warszawa 2012.
 
100.
Ritzer G., McDonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1999.
 
101.
Roozen B., Shulman H.C., Tuning in to the RTLM: Tracking the Evolution of Language Alongside the Rwandan Genocide Using Social Identity Theory, «Journal of Language and Social Psychology» 2014, No 33(2).
 
102.
Santa Ana O., Brown tide rising: Metaphors of Latinos in contemporary American public discourse, Austin 2002.
 
103.
Savage R., Modern genocidal dehumanization: a new model, «Patterns of Prejudice» 2013, vol. 47(2).
 
104.
Scapp R., Reclaiming Education. Moving Beyond the Culture of Reform, New York 2016.
 
105.
Schmitt C., Teologia polityczna i inne eseje, Kraków 2000.
 
106.
Schwartz S.H., Struch N., Values, Stereotypes, and Intergroup Antagonism, [w:] D. Bar-Tal, C.F. Grauman, D. Kruglanski, W. Stroebe (red.), Stereotyping and prejudice: changing conceptions, New York 1989.
 
107.
Shor F., The Long Life of US Institutionalized White Supremacist Terror, «Critical Sociology» 2020, vol. 46(1).
 
108.
Shor F., Weaponized Whiteness: The Constructions and Deconstructions of White Identity Politics, Leiden–Boston 2019.
 
109.
Slotkin R., The Fatal Environment: The Myth of the Frontier in the Age of Industrialization 1800–1890, Norman 1998.
 
110.
Smith D.L., Less Than Human. Why We Demean, Enslave, and Exterminate Others, New York 2011.
 
111.
Smith D.L., Paradoxes of Dehumanization, «Social Theory and Practice» 2016, vol. 42(2).
 
112.
Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2014.
 
113.
Staub E., Bar-Tal B., Ludobójstwo, masowe mordy i uporczywe konflikty, [w:] D.O. Sears, L. Huddy, R. Jervis (red.), Psychologia polityczna, Kraków 2008.
 
114.
Staub E., Reconciliation after Genocide, Mass Killing, or Intractable Conflict: Understanding the Roots of Violence, Psychological Recovery, and Steps toward a General Theory, «Political Psychology» 2006, vol. 27(6).
 
115.
Stephens A., The transformation of ‘low intensity’ conflict, «Small Wars & Insurgencies» 1994, vol. 5(2).
 
116.
Straus S., What Is the Relationship between Hate Radio and Violence? Rethinking Rwanda’s “Radio Machete”, «Politics & Society» 2007, No 35(4).
 
117.
Sullo P., Beyond Genocide: Transitional Justice and Gacaca Courts in Rwanda. The Search for Truth, Justice and Reconciliation, Berlin 2018.
 
118.
Ścigaj P., Dehumanizacja i depolityzacja, «Politeja» 2022, vol. 19.
 
119.
Ścigaj P., Politologia wobec „zwrotu dehumanizacyjnego”, [w:] F. Pierzchalski, M. Tobiasz, J. Ziółkowski (red.), Wokół holistycznej interpretacji polityki. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi zw. dr. hab. Mirosławowi Karwatowi, Warszawa 2020.
 
120.
Taw J.M., Peters J.E., Operations Other Than War: Implications for the US Army, «Small Wars & Insurgencies» 1995, vol. 6(3).
 
121.
Tilly Ch., Mechanisms in Political Processes, «Annual Review of Political Science» 2001, vol. 4.
 
122.
Tilly Ch., To Explain Political Processes, «American Journal of Sociology» 1995, vol. 100(6).
 
123.
Tirrell L., Genocidal Language Games, [w:] I. Maitra, M.K. McGowan (red.), Speech and Harm: Controversies over Free Speech, Oxford 2012.
 
124.
Valentino B., Final Solutions: The Causes of Mass Killing and Genocide, «Security Studies» 2000, vol. 9(3).
 
125.
Wall M., An Analysis of News Magazine Coverage of the Rwanda Crisis in the United States, [w:] A. Thompson (red.), The Media and The Rwanda Genocide, London 2007.
 
126.
Waytz A., Gray K., Epley N., Wegner D., Causes and consequences of mind perception, «Trends in Cognitive Science» 2010, vol. 14.
 
127.
Waytz A., The Power of Human: How Our Shared Humanity Can Help Us Create a Better World, New York–London 2019.
 
128.
Wingrove-Haugland E., Moral Sensitivity and Dehumanization in the Military, [w:] D. Mower, W.L. Robison, P. Vandenberg (red.), Developing Moral Sensitivity, New York–London 2015.
 
129.
Wodak R., Critical Discourse Analysis at the End of the 20th Century, «Research on Language and Social Interaction» 1999, No 32(1–2).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top