PL EN RU
Analiza narracji o ekonomii i przywileju w dyskursach „antyukraińskich” na polskojęzycznym Twitterze. Aspekty ilościowe i jakościowe
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 19-06-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Część dyskursów antyukraińskich w polskojęzycznym internecie związana jest z postrzeganiem migracji przez pryzmat ekonomicznego rachunku zysków i strat. Przed 24 lutego 2022 roku popularne były wątki związane z rynkiem pracy. Obecnie doszło do przesunięcia w stronę narracji skupiających się na rzekomym uprzywilejowaniu migrantów z Ukrainy – jak również na „słabości” państwa polskiego. W tekście przyglądam się szczegółowo tym dyskursom – zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym. Publikacja bazuje na wynikach projektu Counterhate realizowanego wspólnie przez Fundację Centrum im. B. Geremka, Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Securelex.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (25)
1.
Błuszkowski J., Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne, Warszawa 2003.
 
2.
Bornio J., Kwestia Rzezi Wołyńskiej w kontekście kryzysu ukraińskiego – między rosyjską propagandą, ukraińskim poszukiwaniem tożsamości narodowej a polską racją stanu, «Rocznik Europeistyczny» 2016, nr 2.
 
3.
Brataniec K., Narody i ich stereotypy a wizerunek Ukraińców w świadomości zbiorowej Polaków, «Państwo i Społeczeństwo» 2016, XVI(1).
 
4.
Cosentino G., Social Media and the Post-Truth World Order. The Global Dynamics of Disinformation, Springer 2020, https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
5.
Gitashvili G., Twitter campaign pushes anti-Ukraine hashtag into Poland’s trending list, DFRLab, 30.09.2022, https://medium.com/dfrlab/twit... (7.01.2023).
 
6.
Helak M., Polacy wobec Ukraińców. Analiza postaw społecznych – sierpień 2022, Warszawa 2022.
 
7.
Helak M., Jakie są prawdziwe postawy Polaków wobec Ukraińców?, «Krytyka Polityczna» 4.01.2023, https://krytykapolityczna.pl/k... (7.01.2023).
 
8.
Jakubowska H., Kiedy płeć nie ma znaczenia. Nie/normatywne ciała w dyskursie narodowym i sportowego sukcesu, «Przegląd Socjologii Jakościowej» 2015, nr XI(2).
 
9.
Krakowska K., Rola rzezi wołyńskiej w budowaniu narracji na temat Ukraińców w polskim Internecie, «Zoon Politikon» 2018, nr 7.
 
10.
Leszczuk-Fiedziukiewicz A., Czy hejt i mowa nienawiści staną się normą? Społeczne uwarunkowania zachowań dewiacyjnych w Internecie, «Media – Kultura – Komunikacja Społeczna» 2019, nr 3(14), https://doi.org/10.31648/mkks.....
 
11.
Lipiński A., Constructing ‘The Others’ as a Populist Communication Strategy. The Case of the ‘Refugee Crisis’ in Discourse in the Polish Press, [w:] A. Stępińska (red.), Populist Discourse in the Polish Media, Poznań 2020.
 
12.
Loewe I., Sport, medium, dyskurs telewizyjny. Mediolingwistyczne rozważania o wpływie, «Zeszyty Prasoznawcze» 2020, nr 63(2), DOI: 10.4467/22996362PZ.20.011.11901.
 
13.
Maciejewska-Mieszkowska K., Stosunek Polaków do uchodźców w kontekście wojny w Ukrainie, «Środkowoeuropejskie Studia Polityczne» 2022, nr 4, DOI: 10.14746/ssp.2022.4.7.
 
14.
Marczewska M., Stereotypy etniczne we współczesnym polskim dyskursie publicznym, «Res Historica» 2018, nr 46, DOI: 10.17951/rh.2018.46.283-300.
 
15.
Mierzyńska A., Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie, Warszawa 2022.
 
16.
Nijakowski L., Mowa nienawiści w świetle teorii dyskursu, [w:] A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Toruń 2008.
 
17.
Sadura P., Sierakowski S., Koniec hegemonii 500 plus. Raport z badań, Warszawa 2021.
 
18.
Sadura P., Sierakowski S., Polacy za Ukrainą, ale przeciw Ukraińcom, Warszawa 2022.
 
19.
Taylor Ch., Metaphors of migration over time, «Discourse & Society» 2021, no. 32(4), https:// doi.org/10.1177/095792652199215.
 
20.
Troszyński M., Ukraina i Ukraińcy w polskim dyskursie internetowym. Analiza jakościowoilościowa tekstów zamieszczanych w mediach społecznościowych, [w:] P. Tyma (red.), Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu, Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa 2019.
 
21.
Troszyński M., Wawer A., Czy komputer rozpozna hejtera? Wykorzystanie uczenia maszynowego (ML) w jakościowej analizie danych, «Przegląd Socjologii Jakościowej» 2017, t. 13, nr 2.
 
22.
Tymińska A., Dyskursywny obraz uchodźcy – studium przypadku samorządowej kampanii wyborczej w Polsce, «Adeptus» 2020, nr 15. DOI: 10.11649/a.2058.
 
23.
Tymińska A., Granice nienawiści. Mowa nienawiści w kontekście kryzysów humanitarnych na granicy polskiej (2021/2022), Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2022.
 
24.
Vidgen B., Yasseri T., Detecting weak and strong Islamophobic hate speech on social media, «Journal of Information Technology & Politics» 2020, no. 17:1, DOI: 10.1080/19331681.2019.1702607.
 
25.
Wodak R., Wstęp: badania nad dyskursem – ważne pojęcia i terminy, [w:] R. Wodak, M. Krzyż anowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top