PL EN RU
Analiza przejawów kultury politycznej Platformy Obywatelskiej podczas parlamentarnej kampanii wyborczej prowadzonej w Internecie w 2011 roku
 
Więcej
Ukryj
1
asystent w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
2
doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tematem niniejszego artykułu jest analiza przejawów kultury politycznej Platformy Obywatelskiej w Internecie w trakcie kampanii parlamentarnej 2011 roku. Autorzy przeanalizowali kulturę polityczną ze względu na trzy główne wymiary. Pierwszym z nich jest obszar merytoryczny, który obejmuje program oraz treść zawartą w internetowych serwisach kandydatów PO. Kolejnym jest poziom komunikacyjnospołeczny, w którym zachodzą relacje między politykiem a wyborcami w modelu Sieci 2.0. Ostatnim prześledzonym wymiarem jest technologia i jej wpływ na zmieniające się sposoby prezentacji treści oraz możliwości kontaktu z innymi uczestnikami życia politycznego. Artykuł zamykają rozważania na temat możliwych dalszych zmian w prowadzeniu kampanii politycznych w Internecie.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top