PL EN RU
Polityczna topografia Internetu. Zastosowanie analizy sieciowej do badań polskich partii politycznych w kampanii parlamentarnej w 2011 roku
 
Więcej
Ukryj
1
absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
2
adiunkt w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W prezentowanym artykule skonstruowano i zastosowano autorski model badań topografii stron internetowych polskich partii. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem narzędzi analizy sieciowej – procedury badawczej polegającej na identyfikowaniu tematycznie i logicznie połączonych zbiorów stron internetowych, mającej charakter ilościowy, wykorzystującej metody statystyki opisowej. Systematycznym badaniom poddano następujące obszary: 1/ zewnętrzną topografię stron internetowych polskich partii politycznych (liczbę powiązań, konfigurację i typy odnośników); 2/ wewnetrzną topografię domen polskich partii politycznych (liczbę, rodzaj, centralność i gęstość powiązań); 3/ dynamikę zmian zawartości domen internetowych polskich partii politycznych (odnośników wewnętrznych i zewnętrznych). Do badań posłużył dedykowany program (tzw. robot lub pająk sieciowy) zapewniający systematyczność i standaryzację gromadzenia danych – INPSpider.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top