PL EN RU
Sojusz Lewicy Demokratycznej – ewaluacja internetowej kultury politycznej podczas kampanii parlamentarnej w 2011 roku
 
Więcej
Ukryj
1
asystent w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
2
kierownik Zakładu Socjologii i Psychologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
3
adiunkt w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł to wielowymiarowe studium aktywności Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Internecie podejmowanej przez tę partię podczas parlamentarnej kampanii wyborczej w 2011 roku. Obserwacja i analiza przejawów działań SLD pozwoliła na rekonstrukcję i ewaluację wzorców kultury politycznej tego ugrupowania w następujących wymiarach: merytorycznym – obejmującym zakres i treści programowe oferty wyborczej SLD; komunikacyjno-społecznym – ogniskującym się na typach i rodzaju retorycznej ekspresji tego ugrupowania w Internecie, postawach wobec konkurentów, oponentów politycznych i elektoratu, spójności przekazu wytwarzanego przez składające się na partię polityczną podmioty, a także technicznym – to jest estetyce oraz zgodności tworzonych przez SLD treści ze wzorami internetowej kultury politycznej. Monitoringiem objęto wszystkie kanały internetowego komunikowania Sieci 1.0 i Sieci 2.0, w których ugrupowanie przejawiało swoją aktywność: strony internetowe, fora dyskusyjne, newslettery, profile w mediach społecznościowych, blogi i mikroblogi.
 
REFERENCJE (2)
1.
Ch. Hine, Virtual Ethnography, Londyn 2000.
 
2.
R.V. Kozinets, Netnography. Doing Ethnographic Research Online, Los Angeles 2010.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top