PL EN RU
Analiza procedur reagowania Policji w sytuacji ataku aktywnego zabójcy z uwzględnieniem portretu psychologicznego i czynników ryzyka
 
Więcej
Ukryj
1
doktorantka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
2
Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł jest próbą scharakteryzowania zjawiska aktywnego strzelca, ze szczególnym uwzględnieniem stanu przygotowania Policji na tego rodzaju zagrożenie. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów prawnych oraz raportów z ćwiczeń (ze scenariuszem aktywnego strzelca) można wnioskować, iż poziom przygotowania polskiej Policji jest porównywalny do policji norweskiej sprzed ataku A. Breivik’a a wiedza do poziomu wiedzy służb bezpieczeństwa USA sprzed ataku w Columbine High School.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (10)
1.
Castleden R., Seryjni mordercy, Warszawa 2009.
 
2.
Dietz P.E., Mass, serial and sensational homicides, „Bulletin of the New York Academy of Medicine” 1986, vol. 62, nr 5.
 
3.
Gogółka D., Działania Policji wobec aktywnego strzelca w Polsce i na świecie – analiza porównawcza, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, 2014 [praca dyplomowa – niepublikowana].
 
4.
Kelly R.S. Active shooter, Recommendations and Analysis of Risk Mitigation New York City Department, New York 2012.
 
5.
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.
 
6.
ICD-10, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków–Warszawa 2000.
 
7.
Ringel E., Gdy życie traci sens: rozważania o samobójstwie, Szczecin 1987.
 
8.
Stukan J., Masowi Mordercy, Opole 2009.
 
9.
Truchan J.R., Częścik R.. Active shooter, „Kultura bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” Security forum wydanie specjalne 2013..
 
10.
Verlinden S., Hersen M., Thomas J., Risk factors in school shootings, ClinicalPsychology Review 2000, vol. 20, nr 1.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top