PL EN RU
Dyskurs o terroryzmie – jego uwarunkowania i potrzeba prowadzenia
 
 
Więcej
Ukryj
1
profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja F. Modrzewskiego
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono teoretyczny model dyskursu o terroryzmie, wskazujący na potrzebę uwzględniania w komunikowaniu się wielu czynników kulturowych tworzących „spiralę terroryzmu”, zarówno wewnętrznych – esencjalnych, jak i zewnętrznych – społecznie konstruowanych. Wskazano na znaczenie podejścia esencjalistycznego vs. konstrukcjonistycznego w przedstawianiu i wyjaśnianiu zjawiska terroryzmu w przestrzeni publicznej. Wskazano też na uwarunkowania związane z odmiennym pojęciem „ja” w różnych kulturach i jego wpływie na sposób interpretowania zjawisk i zachowanie się. Zwrócono uwagę na znaczenie języka stosowanego przez uczestników dyskursu o terroryzmie, który ułatwia, bądź nie wgląd i ogląd rzeczywistości, w której zjawiska terroryzmu występują.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (13)
1.
Blumtritt, J., Iramitz, C., Wahl, C., Fremdenfeindlichkeit. Auf den Spuren extremer Emotionen, Opladen 2001.
 
2.
Goodenough W.H., Cultural Anthropology and Linguistics, [w:] Hymes D. (ed.), Language in Culture and Society. A Reader in Linguistics and Anthropology, New York 1964.
 
3.
Juang, L., Matsumoto D., Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007.
 
4.
Kobzarska- Bar B., Fundamentalizm religijny muzułmańskich organizacji terrorystycznych a stan zagrożenia w Europie, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2014, vol. 8, nr 1.
 
5.
Kokoć D., Duchowość muzułmańska z punktu widzenia wyznawców islamu, „Humaniora. Czasopismo Internetowe” 2013, nr 2 (2).
 
6.
Kubik T., Kossowska M., Reprezentacje poznawcze terrorysty i ich indywidualne uwarunkowania, „Psychologia Społeczna” 2007, nr 2.
 
7.
Lüsebrink H.J., Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer, Stuttgart 2005.
 
8.
Łęcka I., Malinowska M., Rasizm kulturowy a terroryzm w krajach islamskich, http://www.academia.edu/713206..., 15.10. 2014.
 
9.
Mach Z., Tożsamość europejska – dzieło ewolucji czy konstrukt polityczny?, http://ec.europa.eu/polska/new..., 15.09.2015.
 
10.
Rusinek A., Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 
11.
Thomas A., Interkulturelle Kompetenz: Grundlagen, Probleme und Konzepte, Erwägen, Wissen, Ethik – Streitforum für Erwägungskultur” 2003.
 
12.
Tibi B., Fundamentalizm religijny, tłum. J. Danecki, Warszawa 1997.
 
13.
Wieviorka M., The development of Racism in Europe, [w:] Goldberg D.T., Solomos J. (red.), A companion to Racial and Ethnic Studies, Oxford 2002.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top