PL EN RU
Program Erasmus Mundus WEBB jako inicjatywa wymiany akademickiej w ramach Partnerstwa Wschodniego
 
Więcej
Ukryj
1
doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano program Erasmus Mundus WEBB jako inicjatywę edukacyjną Partnerstwa Wschodniego. Podjęto w nim również próbę ustalenia stopnia rozpowszechnienia informacji o programie wśród studentów z krajów wschodnich oraz wyznaczenia zakresu zainteresowania badanych tą inicjatywą. Przy badaniu wykorzystano sondaż diagnostyczny w postaci ankiety internetowej skierowanej do studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego. Badania uwidoczniły braki w systemie promowania edukacyjnych działań Unii Europejskiej realizowanych w ramach Partnerstwa Wschodniego, pokazując jednocześnie duże zainteresowanie studentów ze Wschodu wymianą akademicką.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (6)
1.
Henderson T.L., The implementation of the Erasmus Mundus programme, University of Tampere 2006.
 
2.
Kapuśniak T., Wymiar Wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Inkluzja bez członkostwa?, Warszawa 2010.
 
3.
Makarychev A., Deviatkov A., Eastern Partnership: Still a missing link in EU strategy?, „CEPS Commentary”, 13.01.2012.
 
4.
Piskorska B., Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej, Toruń 2008.
 
5.
Sadecka A., The Erasmus Mundus programme as a vehicle for development, „Baltic Region” 2011, nr 3.
 
6.
Thieme J.K., Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku, Warszawa 2009.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top