PL EN RU
ANALYSIS OF THE POLICE RESPONSE PROCEDURES IN CASE OF AN ACTIVE SHOOTER ATTACK, TAKING INTO ACCOUNT THE PSYCHOLOGICAL IMAGE AND RISK FACTORS
 
Подробнее
Скрыть детали
1
doktorantka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
2
Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
 
 
Дата публикации: 2019-12-23
 
 
Studia Politologiczne 2015;38
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
This article is an attempt to characterize the phenomenon of active shooter, with emphasis on the state of preparation of the Police on this kind of threat. Based on the analysis of legal documents, reports of the exercises (with an active shooter scenario), it can be concluded that the level of preparedness of the polish police is comparable to the Norwegian police before the A. Breivik attack and knowledge to the level of knowledge of the US security services before the attack at Columbine High School.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (10)
1.
Castleden R., Seryjni mordercy, Warszawa 2009.
 
2.
Dietz P.E., Mass, serial and sensational homicides, „Bulletin of the New York Academy of Medicine” 1986, vol. 62, nr 5.
 
3.
Gogółka D., Działania Policji wobec aktywnego strzelca w Polsce i na świecie – analiza porównawcza, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, 2014 [praca dyplomowa – niepublikowana].
 
4.
Kelly R.S. Active shooter, Recommendations and Analysis of Risk Mitigation New York City Department, New York 2012.
 
5.
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.
 
6.
ICD-10, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków–Warszawa 2000.
 
7.
Ringel E., Gdy życie traci sens: rozważania o samobójstwie, Szczecin 1987.
 
8.
Stukan J., Masowi Mordercy, Opole 2009.
 
9.
Truchan J.R., Częścik R.. Active shooter, „Kultura bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” Security forum wydanie specjalne 2013..
 
10.
Verlinden S., Hersen M., Thomas J., Risk factors in school shootings, ClinicalPsychology Review 2000, vol. 20, nr 1.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top