PL EN RU
Zmiana wizerunku uchodźcy i migranta wśród społeczeństwa polskiego na wybranych przykładach
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data publikacji: 19-06-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest wskazanie zmienności wizerunku uchodźcy i migranta w Polsce. Zmiana wizerunku jest związana z natężeniem relacji medialnych, uwarunkowaniami wynikającymi z sytuacji międzynarodowej oraz bieżącej w danym państwie. W przypadku Polski mamy kilka przykładów, w których nastąpiła zmiana wizerunku w kontekście z uchodźcy w migranta, z pozytywnego postrzegania w negatywny odbiór określonych grup narodowościowych, ale zaobserwowano procesy odwrotne, z wizerunku migranta zarobkowego w uchodźcę. Artykuł został podzielony na trzy części. Pierwsza dotyczy zmiany wizerunku Czeczenów, druga jest związana z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej w 2021 r., natomiast trzecia dotyczy zmiany wizerunku Ukraińców po wybuchu wojny w 2022 r. Do analizy wykorzystano analizę danych zastanych, posłużono się raportami Centrum Badania Opinii Społecznej po 1989 roku.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (5)
1.
Bloch K. i in., Uchodźca, czyli kto? Wizerunek uchodźców na granicy polsko-białoruskiej w internetowych portalach informacyjnych – aspekty prawne i kryminologiczne, «Biuletyn Kryminologiczny» 2021, nr 28.
 
2.
Boćkowski D., Społeczeństwo polskie wobec diaspory czeczeńskiej 1994–2020, «Dzieje Najnowsze» 2020, nr 1.
 
3.
Chrzanowska A., Tożsamość kulturowa uchodźców czeczeńskich, [w:] A. Gutkowska (red.), Uchodźcy w Polsce, Warszawa 2007.
 
4.
Kacprzak I., Zmienia się nastawienie Polaków do Uchodźców z Ukrainy, 9.02.2023, www.rp.pl (20.02.2023).
 
5.
Łodziński S., Uchodźcy jako „społeczność podejrzana” (suspect community). Polska opinia publiczna wobec udzielania pomocy uchodźcom w okresie maj 2015 – czerwiec 2018, «Studia Socjologiczno-Polityczne» 2019, nr 1(10).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top