PL EN RU
Przyszli. Czy zostaną? Wybrane narracje o Ukraińcach w Polsce a koncepcja paniki moralnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 
 
Data publikacji: 19-06-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł analizuje sposoby ramowania (framing) w polskiej debacie publicznej obecności imigrantów ekonomicznych i uchodźców z Ukrainy w Polsce na przykładzie wiodących polskich tygodników opinii. Akcja Konfederacji Korony Polskiej pn. „Stop ukrainizacji Polski” traktowana jest jako próba wzniecenia paniki moralnej. Autor przygląda się reakcjom prasy głównego nurtu na te zabiegi, konkludując (także na podstawie badań opinii publicznej), że panika moralna, ani w klasycznym, ani polaryzującym typie, dotychczas nie zaistniała. Istotnym elementem badania pozostaje prezentowana w analizowanych materiałach wizja przyszłej koegzystencji Polaków i Ukraińców w Polsce, a ścierają się tu postulaty oparte na różnym zakresie inkluzji i ekskluzji społecznej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (37)
1.
Appadurai A., Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, Warszawa 2009.
 
2.
Babińska M. i in., Polacy wobec Ukraińców: Wyniki badań sondażowych zrealizowanych po inwazji rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku, «Nauka» 2022, nr 4.
 
3.
Benson R., Shaping Immigration News: A French-American Comparison, Cambridge 2014.
 
4.
Boni M. i in., Dezinformacja i cyberbezpieczeństwo, [w:] M. Duszczyk, M. Bukowski (red.), Gościnna Polska 2022+, https://wise-europa.eu/wp-cont... (7.11.2022).
 
5.
Burszta W.J., Świat jako więzienie kultury: pomyślenia, Warszawa 2008.
 
6.
Chruślińska I., Sploty – o Ukraińcach z Polski. Rozmowy z Piotrem Tymą, Gdańsk 2023.
 
7.
Cohen S., Folk Devils And Moral Panics: The Creation Of The Mods And Rockers, London 1973.
 
8.
Czyżewski M., Dunin K., Piotrowski A., Cudze problemy, czyli wstęp do sepologii, [w:] M. Czyżewski, K. Dunin, A. Piotrowski (red.), Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, Warszawa 1991.
 
9.
Duszczyk M., Kaczmarczyk P., Imigranci i uchodźcy wojenni a sytuacja demograficzna Polski, [w:] M. Duszczyk, M. Bukowski (red.), Gościnna Polska 2022+, https://wise-europa.eu/wp-cont... (7.11.2022).
 
10.
Eriksen T.H., Ethnicity and culture – a second look, [w:] R. Bendix, H. Roodenburg, Managing ethnicity. Perspectives from folklore studies, history and anthropology, Amsterdam 2000.
 
11.
Franczak K., Analiza ramowania (Framing analysis), [w:] M. Czyżewski i in. (red.), Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, Warszawa 2017.
 
12.
Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.
 
13.
Frisina A., Focus Groups in Migration Research: A Forum for “Public Thinking”?, [w:] R. Zapata-Barrero, E. Yalaz (red.), Qualitative Research in European Migration Studies. IMISCOE Research Series, https://doi.org/10.1007/978-3-... (31.01.2023).
 
14.
Jasińska-Kania A., Łodziński S., Wykluczani z narodu: mniejszości narodowe, migranci, uchodźcy, [w:] M. Jarosz (red.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, Warszawa 2008.
 
15.
Jawor A., Intymność cenzurowana. Panika moralna wokół rodziny na przykładzie rodzin nieheteronormatywnych w Polsce, Warszawa 2018.
 
16.
Jawor A., Markowska-Manista U., Pietrusińska M.J., Konkultura. Wymiary uczestnictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy w Polsce, Warszawa 2020.
 
17.
Joppke Ch., Exclusion in the Liberal State. The Case of Immigration and Citizenship Policy, «European Journal of Social Theory» 2005, no. 8(1).
 
18.
Krzemiński I., Radio Maryja i jego przekaz. Analiza treści wybranych audycji „Rozmowy niedokończone” z sierpnia 2007 roku, [w:] I. Krzemiński (red.), Czego nas uczy Radio Maryja?: socjologia treści i recepcji rozgłośni, Warszawa 2009.
 
19.
Łodziński S., Migracyjna „panika moralna”? Polska opinia publiczna wobec udzielania pomocy uchodźcom w okresie maj–grudzień 2015, [w:] J. Balicki, W. Necel (red.), Kryzys migracyjny w Europie: wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, Warszawa 2017.
 
20.
McRobbie A., Thornton S.L., Rethinking ‘Moral Panic’ for Multi-Mediated Social Worlds, «The British Journal of Sociology» 1995, no. 46(4).
 
21.
Mielczarek T., Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości, Kraków 2018.
 
22.
Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem kaszubskim – charakterystyka społeczno-demograficzna według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, https://www.gov.pl/attachment/... (30.03.2023).
 
23.
Mucha J., Konflikt etniczny jako typ konfliktu społecznego, [w:] I. Kabzińska-Stawarz, S. Szynkiewicz (red.), Konflikty etniczne. Źródła, typy, sposoby rozstrzygania, Warszawa 1996.
 
24.
MZD, „Polityka” na czele tygodników opinii w 2022 roku, https://www.press.pl/tresc/752... (21.02.2023).
 
25.
Nijakowski M.L., Domeny symboliczne: konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006.
 
26.
Pasamonik B., „Malowanie strasznego diabła” – metamorfoza obrazu uchodźcy w Polsce, [w:] B. Pasamonik, U. Markowskiej-Manista (red.), Kryzys migracyjny. Perspektywa społeczno-kulturowa, t. 1, Warszawa 2017.
 
27.
Pasamonik B., Moral Panic About Refugees in Poland as a Manifestation of Cultural Transformation, «Multicultural Studies» 2017, no. 1.
 
28.
Pasamonik B., Zielińska I., Polarizing Moral Panics: A Theory and Its Application to the Refugee Crisis in Poland, «Deviant Behavior» 2021.
 
29.
Pece E., The Representation of Terror and Moral Panics: The Media Frames of the European press, «Journal of Mediterranean Knowledge-JMK» 2018, no. 3(1).
 
30.
Pogliano A., News Media and Immigration in the EU: Where and How the Local Dimension Matters, [w:] F. Pastore, I. Ponzo, (red.), Inter-group Relations and Migrant Integration in European Cities. IMISCOE Research Series, https://doi.org/10.1007/978-3-... (15.12.2022).
 
31.
Polkowska L., Wartości i antywartości w tygodnikach opinii. Komparatywna analiza dyskursu z elementami lingwistyki kwantytatywnej, Warszawa 2018.
 
32.
Polynczuk-Alenius K., At the intersection of racism and nationalism: Theorising and contextualising the ‘anti-immigration’ discourse in Poland, «Nations and Nationalism» 2021, no. 27.
 
33.
Raciborski J., Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2011.
 
34.
Sadura P., Sierakowski S., Polacy za Ukrainą, ale przeciw Ukraińcom – raport z badań socjologicznych, Krytyka Polityczna, Warszawa 2022, https://wydawnictwo.krytykapol... (6.12.2022).
 
35.
Staniszewski R., Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez polskie państwo. Raport porównawczy z badań opinii publicznej, które zostały przeprowadzone na próbach ogólnopolskich osób w wieku 16–65 lat oraz próbie regionalnej (obszar przygraniczny z Białorusią) w latach 2022–2023, DOI: 10.13140/RG.2.2.13339.75041 (9.03.2023).
 
36.
Stop ukrainizacji Polski – raport, Zespół ekspertów „Korony”, Warszawa 2022, https://konfederacjakoronypols... (9.11.2022).
 
37.
Zielińska I., Panika moralna. Homoseksualność w dyskursach medialnych, Kraków 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top