PL EN RU
W jakim zakresie marketing polityczny może czerpać z marketingu ekonomicznego? Próba porównania marketingu politycznego z marketingiem ekonomicznym
 
 
Więcej
Ukryj
1
doktorant na WDiNP UW
 
 
Data publikacji: 27-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2010;16
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł stanowi próbę porównania dziedziny marketingu politycznego z marketingiem ekonomicznym. Jest także próbą zakreślenia struktury obszaru zainteresowania marketingu politycznego. W artykule pokazano, iż pomimo wielu różnic, zakres zainteresowania marketingu politycznego jest zbliżony do dziedziny marketingu ekonomicznego. Inaczej należy jednakże rozumieć elementy marketingu mix. W świecie polityki nie ma bowiem ceny przypisanej do produktu. W odmienny sposób należy również odnosić się do dystrybucji, która ma zupełnie inny charakter niż w rzeczywistości ekonomicznej. Produkt, będąc bardzo złożony i wielo aspektowy, stanowi również element o innym charakterze niż w marketingu komercyjnym.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top