PL EN RU
Zmiany w funkcjonowaniu administracji publicznej w Polsce w czasie epidemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Systemów Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
Data publikacji: 20-06-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dynamika rozwoju epidemii (gwałtowny przyrost zachorowań od marca 2020 r.) wymusiła konieczność podjęcia odpowiednich działań, uruchomienia mechanizmów, procedur, których elementarnym celem było przeciwdziałanie zakażeniom. Jednym z największych wyzwań stała się reorganizacja administracji państwowej. W Polsce przyjmowano liczne rozwiązania, które miały umożliwić funkcjonowanie administracji w specyficznych warunkach. Jednym z takich rozwiązań była możliwość pracy poza zwyczajowym miejscem jej wykonywania (poza budynkiem urzędu) – na odległość (tzw. praca zdalna).
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (4)
1.
Itrich-Drabarek J., Rola administracji publicznej w czasie epidemii. Czy konieczne są cięcia kadrowe w służbie cywilnej?, http:// http://oapuw.pl/rola-administr... (8.12.2020).
 
2.
Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli: organizacja pracy zdalnej w wybranych podmiotach wykonujących zadania publiczne w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, Warszawa 2021, file:///C:/Users/ViceDyrektor/Desktop/COVID/NIK-P-21-059-organizacja-pracy-zdalnej.pdf (7.01.2022).
 
3.
Potemska B., Zmiany w organizacji pracy w urzędach gmin w związku z wprowadzeniem stanu epidemii; https://sip.lex.pl/#/publicati... (28.12.2021).
 
4.
Szyja P., Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacji kryzysu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi – studium przypadku COVID-19, file:///C:/Users/ViceDyrektor/Downloads/15-Szyja-RAP-2020.pdf (10.12.2021).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top