PL EN RU
The change of image of refugee and migrant inside Polish society – on the selected examples
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2023-06-19
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the article is to indicate the variability of the image of a refugee and a migrant in Poland. The change of image is directly related to the intensity of media coverage and specific conditions resulting from the international and current situation in a given country. In the case of Poland, we have several examples in which the image in the context changed from a refugee to a migrant, from a positive perception to a negative perception of specific national groups, but reverse processes were observed, from the image of a labour migrant to a refugee. The article has been divided into three parts. The first concerns the change in the image of Chechens, the second is related to the crisis on the Polish-Belarusian border in 2021, while the third concerns the change in the image of Ukrainians after the outbreak of war in 2022. The article was based on the analysis of existing data, surveys of the Public Opinion Research Center after 1989.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (5)
1.
Bloch K. i in., Uchodźca, czyli kto? Wizerunek uchodźców na granicy polsko-białoruskiej w internetowych portalach informacyjnych – aspekty prawne i kryminologiczne, «Biuletyn Kryminologiczny» 2021, nr 28.
 
2.
Boćkowski D., Społeczeństwo polskie wobec diaspory czeczeńskiej 1994–2020, «Dzieje Najnowsze» 2020, nr 1.
 
3.
Chrzanowska A., Tożsamość kulturowa uchodźców czeczeńskich, [w:] A. Gutkowska (red.), Uchodźcy w Polsce, Warszawa 2007.
 
4.
Kacprzak I., Zmienia się nastawienie Polaków do Uchodźców z Ukrainy, 9.02.2023, www.rp.pl (20.02.2023).
 
5.
Łodziński S., Uchodźcy jako „społeczność podejrzana” (suspect community). Polska opinia publiczna wobec udzielania pomocy uchodźcom w okresie maj 2015 – czerwiec 2018, «Studia Socjologiczno-Polityczne» 2019, nr 1(10).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top