PL EN RU
Z historii ustroju i elit politycznych Karaczajo-Czerkiesji
 
 
Więcej
Ukryj
1
profesor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Historia wieloetnicznej Karaczajo-Czerkiesji, zwłaszcza elit politycznych Czerkiesów i Karaczajów, ich roli w procesach narodowo i państwowotwórczych zawiera wiele „białych plam”, a rekonstrukcji ich dziejów nie ułatwia współczesny stan badań, które są uwikłane w politykę historyczną, aktywnie wykorzystywaną w „grze o władzę” i przyszłość republiki. Polityka ta oscyluje ona między faktami a falsyfikacją i manipulacją. Autor artykułu mając powyższe na uwadze podjął próbę rekonstrukcji wydarzeń zapisanych na kartach historii politycznej Czerkiesów i Karaczajów, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na współczesne problemy ustrojowe Karaczajo- Czerkiesji oraz jej elit politycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że najważniejsze przyczyny obecnych problemów ustrojowo-politycznych w republice nie zostały zrodzone w ostatnich dekadach, lecz tkwią głęboko w historii, a nade wszystko kolonizacji rosyjskiej i błędach polityki radzieckiej związanymi z dekompozycją naturalnych procesów narodowo i państwowotwórczych oraz kreacją „sztucznego” dwupodmiotowego obwodu autonomicznego. Tyle, że ze względu na nowe warunki wewnętrzne i geopolityczne pojawiają się one w różnych zmutowanych i często bardziej niebezpiecznych postaciach.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top