PL EN RU
Zastosowanie teorii transformacji w wyjaśnieniu przemian ustrojowych w państwach poradzieckich
 
Więcej
Ukryj
1
doktorant w Zakładzie Badań Wschodnich w Instytucie Nauk Politycznych UW
 
 
Data publikacji: 27-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2009;14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zweryfikowanie, pod kątem przemian ustrojowych państw postkomunistycznych, klasycznej teorii transformacji. Analizowany jest dorobek czołowych tranzytologów, m. in. Dankwarta Rustowa, Juana Linza, Alfreda Stepana, Guillermo O’Donnella, Philippe’a Schmittera i Johna Higley’a. Autor podziela pogląd współczesnych badaczy, że stworzone w latach 70. i 80. modele transformacji nie w pełni pasują do rzeczywistości poradzieckiej. Jednakże propozycje postulowane przez głównych oponentów tranzytologów wydają się być równie mało przekonujące. Dowodzi to o potrzebie kontynuowania badań nad stworzeniem modelu przemian ustrojowych na obszarze poradzieckim.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top