PL EN RU
Ku semantyce i sieciom społecznym. Ogólna teoria systemów Anatola Rapoporta i jej implikacje dla współczesnych badań nad systemami politycznymi
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Wrocławski
 
 
Data publikacji: 17-07-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest rekonstrukcja podstawowych założeń ogólnej teorii systemów Anatola Rapoporta (1911–2007). Osiągnięciu celu posłużył pogłębiony przegląd dzieł uczonego oraz unikatowych materiałów zgromadzonych w archiwum Uniwersytetu w Toronto. Kwerenda archiwalna pozwoliła także uzupełnić biografię badacza o nieznane wcześniej informacje na temat jego współpracy z polskimi uczonymi. Analiza dowiodła, że A. Rapoport uwypuklił dwa ważne wątki, które znajdują potencjał aplikacyjny we współczesnych badaniach nad systemami politycznymi. Stanowią je semantyka i sieciowa struktura systemu.
FINANSOWANIE
Artykuł jest częścią działania naukowego nr 2020/04/X/HS5/00012 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (50)
1.
Antoszewski A., Analiza systemowa – przemijające moda czy zmarnowana szansa w badaniach systemów politycznych, [w:] A. Antoszewski i in. (red.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, Lublin 2009.
 
2.
Antoszewski A., System polityczny jako kategoria analizy politologicznej, [w:] A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki, t. I, wyd. 3, Wrocław 1999.
 
3.
Antoszewski A., Herbut R. (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, wyd. 3, Wrocław 2008.
 
4.
Antoszewski A., Żukiewicz P., Zieliński M., Domagała K., Formation of Government Coalition in Westminster Democracies. Towards a Network Approach, Berlin 2020.
 
5.
Banaś M., Zieliński M., Formowanie koalicji gabinetowych w perspektywie sieciowej. Studium przypadku sojuszu PO–PSL, Wrocław 2015.
 
6.
Easton D., A System Analysis of Political Life, New York 1965.
 
7.
Foster C.C., Rapoport A., Orwant C., A Study of a Large Sociogram II: Elimination of free parameters, «Behavioral Science» 1963, vol. 8, nr 1.
 
8.
Garratt R., Parco J.E., Qin Ch., Rapoport A. (Amnon), Potential maximization and coalition government formation, «International Game Theory Review» 2005, vol. 7, nr 4.
 
9.
Hayakawa S.I., Language in Thought and Action, New York 1949.
 
10.
Herbut M., Herbut R., Cybernetyczny model systemu politycznego Eastona i problemy związane z jego aplikacją, «Wrocławskie Studia Politologiczne» 2020, vol. 28.
 
11.
Herudziński T., Swacha P., Transformacja energetyczna w Polsce – perspektywa sieciowej analizy dyskursu programów partii politycznych oraz społecznej percepcji zmian sektora energetycznego, «Studia Politologiczne» 2022, vol. 64.
 
12.
Jednaka W., Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004.
 
13.
Kahan J.P., Rapoport A. (Amnon), Theories of coalition formation, New York–London 1984.
 
14.
Korzybski A., Science and Sanity, New York 1933.
 
15.
Kozierska J., Wyborcze koszty rządzenia koalicyjnego w Europie Środkowej, Wrocław 2013.
 
16.
Norris P., Measuring populism worldwide, «Party Politics» 2020, vol. 26, nr 6.
 
17.
Ossowska M., Normy moralne wobec konfliktów społecznych, «Etyka» 1969, nr 4, s. 108.
 
18.
Pietraś M., Teoria i praktyka reżimów międzynarodowych, [w:] K. Kącka (red.), Stosunki międzynarodowe – wokół zagadnień teoretycznych, Toruń 2014.
 
19.
Rapoport A., Certainties and Doubts: A Philosophy of Life, Montreal 2000.
 
20.
Rapoport A., Conflict in Man-made Environment, Harmondsworth 1974.
 
21.
Rapoport A., Contribution to the probabilistic theory of neural nets: I. Randomization of refractory periods and of stimulus intervals, «Bulletin of Mathematical Biophysics» 1950, vol. 12, nr 2.
 
22.
Rapoport A., Fights, Games, and Debates, Ann Arbor 1960.
 
23.
Rapoport A., Game theory as a theory of conflict resolution, Dordrecht–Boston 1974.
 
24.
Rapoport A., General systems theory: A bridge between two cultures. Third Annual Ludwig von Bertalanffy Memorial Lecture, «Behavioral Science» 1976, vol. 21, nr 4.
 
25.
Rapoport A., General System Theory. Essential Concepts and Applications, Kent–Cambridge 1986.
 
26.
Rapoport A., Horvath W.J., A Study of a Large Sociogram, «Behavioral Science» 1961, vol. 6, nr 3.
 
27.
Rapoport A., N-Person Game Theory. Concepts and Applications, Ann Arbor 1970.
 
28.
Rapoport A., Operational Philosophy: Integrating Knowledge and Action, New York 1953.
 
29.
Rapoport A., Peace: An Idea, Whose Time Has Come, Ann Arbor 1992.
 
30.
Rapoport A., Prisoner’s Dilemma, Ann Arbor 1965.
 
31.
Rapoport A., Science and the Goals of Man, New York 1950.
 
32.
Rapoport A., Semantics, New York 1975.
 
33.
Rapoport A., Skating on Thin Ice, Oakland 2001.
 
34.
Rapoport A., Spread of information through a population with socio-structural bias: I. Assumption of transitivity, «The bulletin of mathematical biophysics» 1953, vol. 15.
 
35.
Rapoport A., Spread of information through a population with socio-structural bias: II. Various models with partial transitivity, «The bulletin of mathematical biophysics» 1953, vol. 15.
 
36.
Rapoport A., Strategy and Conscience, New York 1964.
 
37.
Rapoport A., The Origins of Violence: Approaches to the Study of Conflict, New York 1989.
 
38.
Rapoport A., Two-Person Game Theory: The Essential Ideas, Ann Arbor 1966.
 
39.
Rapoport A., What is semantics?, «ETC: A Review of General Semantics» 1952, vol. 10, nr 1.
 
40.
Rapoport A., What I think Korzybski thought – and what I think about it, «ETC: A Review of General Semantics» 1976, vol. 33, nr 4.
 
41.
Rapoport Am. (Amnon), Experimental Studies of Interactive Decisions, Dordrecht 1990.
 
42.
Rapoport Am. (Amnon), Golan E., Assessment of Political Power in the Israeli Knesset, «American Journal of Political Science» 1985, vol. 79, nr 3.
 
43.
Rapoport Am. (Amnon), Weg E., Dominated, connected, and tight coalitions in the Israeli Knesset, «American Journal of Political Science» 1986, vol. 30, nr 3.
 
44.
Sozański T., Analiza strukturalna konfliktu interesów w elementarnych systemach społecznych, «Studia Socjologiczne» 1994, nr 3–4.
 
45.
Swacha P., Zastosowanie analizy sieci społecznych w badaniach elit parlamentarnych (na przykładzie eurodeputowanych z Polski), «Przegląd Europejski» 2014, nr 2 (32).
 
46.
Tyszka T., Anatol Rapoport, «Decyzje» 2007, nr 8.
 
47.
University of Toronto Archives, zbiór materiałów: Fonds 1685 – Anatol Rapoport fonds, https://discoverarchives.libra... (30.09.2022).
 
48.
Wierzbicki A.P., Teoria i praktyka wspomagania decyzji, Warszawa 2018.
 
49.
Wyciślak S., Efekt zarażania a działalność organizacji, Kraków 2013.
 
50.
Żukiewicz P., Koalicje w systemie politycznym Nowej Zelandii: od klasycznych do sieciowych porozumień, Wrocław 2020.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top