PL EN RU
Wyjaśnianie polityki
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 26-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2010;17
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prezentowany tom Studiów Politologicznych jest poświęcony wyjaśnianiu polityki – kluczowej kategorii badań politologicznych. Według podejścia ewolucjonistycznego, polityka powstała na pewnym etapie rozwoju gatunku ludzkiego. Narodziła się jako forma aktywności społecznej wówczas, kiedy ludzie byli w stanie grupować się, wspólnie prowadzić systematyczną, kontynuowaną w czasie działalność gospodarczą. Dojrzewała w warunkach wysokiego zagęszczenia populacji. Niedostatek zasobów nasilał rywalizację o dobra, a tym samym wymuszał współpracę i grupowanie się ludzi w określone całości społeczne. Pogłębiająca się kooperacja prowadziła do powstawania stosunków władzy, które utrwalały się w wyniku sprawnego kierowania zbiorowościami ludzkimi i zapewniania im bezpieczeństwa. Jak dowodzą autorzy tekstów zamieszczonych w przedkładanym tomie, polityka koncentruje się na czynnościach związanych z utrzymywaniem ludzkich zbiorowości w zjednoczonej postaci, zdolnych dzięki użyciu wszystkich dostępnych im środków istnieć w wielkiej przestrzeni. W efekcie rywalizacji między takimi zbiorowościami możliwe jest nie tylko zachowanie, ale również poszerzanie dostępu do cenionych zasobów kosztem zbiorowości słabszych politycznie lub pozbawionych cechy polityczności.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top