PL EN RU
Komunikowanie polityczne – od kampanii wyborczej do kampanii permanentnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
kierownik Zakładu Socjologii i Psychologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych UW
 
 
Data publikacji: 27-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2010;16
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Komunikowanie polityczne zwykle było postrzegane jako ważny element kampanii wyborczej. Obecnie istnieje szereg przyczyn, które sprawiły, że komunikowanie polityczne rozszerza swój zakres i cel oddziaływania poza fazę kampanii wyborczej. Wśród różnych czynników przedłużających proces komunikowania politycznego poza kampanię wyborczą podkreślić należy rosnącą rolę nowych mediów, a szczególnie Internetu, jako źródła wiedzy o polityce oraz forum wymiany poglądów na tematy polityczne. Stopniowo dochodzi do zastąpienia kampanii wyborczej kampanią permanentną, a komunikowanie polityczne przestaje być prowadzone głównie w okresie wyborów, czy w czasie „około wyborczym”, ale staje się procesem realizowanym nieprzerwanie, choć oczywiście ze zmienną intensywnością. Perspektywy kampanii permanentnej są niewątpliwie związane z rozwojem nowych mediów. Zwiększają one interaktywność komunikowania politycznego i stwarzają nowe możliwości samoorganizacji obywateli. Jednocześnie jednak system polityczny stanie się prawdopodobnie szczególnie podatny na profesjonalnie zarządzane działania elit politycznych zmierzające do organizowania i wzmacniania wyrazów poparcia obywateli wobec interesów rządzących. To jest istota kampanii permanentnej.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top