PL EN RU
The local face of NGOs in Poland
 
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Sociological Sciences and Pedagogy at the Warsaw University of Life Sciences – SGGW
 
 
Data publikacji: 12-11-2020
 
 
Studia Politologiczne 2020;58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The recognition of NGOs is increasing every year, but they are still identified with large, usually nationwide entities, and it is local NGOs that are closest to the community and know its needs. In the 2015 survey, as many as 40% of respondents had no association with a non-governmental organization. From this perspective, an interesting issue is the analysis of the local face of non-governmental organizations and the specificity of their activities in the local dimension and for the benefit of local communities.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (14)
1.
M. Adamowicz, Społeczność lokalna, organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie jako środowisko i przejaw kapitału społecznego na obszarach wiejskich, «Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania» 2008, No. 8.
 
2.
E. Bogacz-Wojtanowska, Działania organizacji pozarządowych na lokalnych rynkach pracy na podstawie wybranych powiatów województw małopolskiego i opolskiego, «Zarządzanie Publiczne» 2009, No. 5.
 
3.
H. Borowski, M. Wiśnicka, Technologie dla trzeciego sektora. Raport z badań, Warszawa, 2011.
 
4.
B. Charycka, M. Gumkowska, Kondycja organizacji pozarządowych 2018, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2019.
 
5.
D. Dąbrowski, E. Makowska-Belta, Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2018 r. – wyniki wstępne. Informacje Sygnalne. Departament Badań Społecznych i Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2019.
 
6.
W. Goszczyński, R. Kamiński, W. Knieć, Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach, Toruń–Warszawa 2013.
 
7.
K. Goś-Wójcicka, Sektor non-profit w 2016 r. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd gospodarczy i zawodowy, Departament Badań Społecznych, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie, Warszawa–Kraków 2018.
 
8.
A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej: praca socjalna i kulturalna, Warszawa 1982.
 
9.
A. Kłoczko-Gajewska, Działalność wiosek tematycznych w Polsce i wstępna ocena jej efektów, «Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich» 2015, No. 3.
 
10.
B. Lewenstein, Obywatelskie strategie i modele wprowadzania „zmiany społecznej” w miejskich społecznościach lokalnych – doświadczenia amerykańskie, [in:] M. Wadowicki, Z. Woźniak (eds.), Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej, Warszawa 2001.
 
11.
I. Raszeja-Ossowska, M. Dudek, D. Prędkopowicz (eds.), Współpraca na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Witryna obywatelska, Warszawa 2014.
 
12.
R. Skrzypiec, Organizacje pozarządowe w rozwoju lokalnym – aktywne wspólnoty, sieci i partnerstwo lokalne, «Pozarządowiec» 2008, No. 7.
 
13.
A. Winiarski, Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym, [in:] Plich T., Lepalczyk I. (ed.), Pedagogika społeczna, Warszawa 1995.
 
14.
I. Zajda, Wdrażanie innowacji społecznych przez wiejskie organizacje pozarządowe, «Wieś i Rolnictwo» 2017, No. 4, doi: 10.7366/wir042017/06.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top