PL EN RU
The division of Competences between Administrative Courts and Common Courts in Poland
 
Więcej
Ukryj
1
Lazarski University
 
 
Data publikacji: 12-11-2020
 
 
Studia Politologiczne 2020;58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The constitution defines the competences of a two-instance court consisting of 16 voivodship administrative courts and the Supreme Administrative Court as the control of public administration bodies. The judiciary in this respect is, therefore, subject to checking the legality of administrative bodies. This control generally does not provide for substantive adjudication replacing administrative acts. Administrative courts do not take over the case to recognize but perform its control. Such a case is still being decided by a public administration body.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (11)
1.
B. Adamiak, [in:] B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, Prawo procesowe administracyjne Tom 9, Warszawa 2010.
 
2.
J. Borkowski, Reforma polskiego sądownictwa administracyjnego, «Państwo i Prawo» 2002, fasc. 5.
 
3.
D. Gut, Merytoryczne orzekanie polskich sądów administracyjnych w świetle Konstytucji RP, [in:] W. Piątek (ed.), Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej, Warszawa 2019.
 
4.
R. Hauser, Konstytucyjny model polskiego sadownictwa administracyjnego, [in:] J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz (eds.), Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin 2003.
 
5.
R. Hauser, Rozstrzyganie sporów o właściwość między sądami administracyjnymi a powszechnymi, [in:] M. Błachucki, T. Górzyńska (eds.), Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, Warszawa 2011.
 
6.
R. Hauser, A. Kabat, Właściwość sądów administracyjnych, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 2004, fasc. 2.
 
7.
J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2005.
 
8.
K. Klownowski, [in:] H. Knysiak-Sudyka (eds.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019.
 
9.
B. Naleziński, [in:] P. Tuleja (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019.
 
10.
P. Szustakiewicz, Praktyka udzielenia informacji przez sądy na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, «Wojskowy Przegląd Prawniczy» 2017, No. 4.
 
11.
J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2006.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top