PL EN RU
Systemy antyterrorystyczne Federacji Rosyjskiej i Republiki Litewskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 21-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy systemów przeciwdziałania terroryzmowi w wybranych państwach poradzieckich z wyszczególnieniem tych znajdujących się w Europie Wschodniej. Przedmiotem badań są systemy Federacji Rosyjskiej i Republiki Litewskiej. Analiza obejmuje poziom prawny (regulacje prawno-karne), instytucjonalny (instytucje i organy zaangażowane w przeciwdziałanie terroryzmowi) i kompetencyjny (zadania i cele instytucji bezpieczeństwa). Ukazana została również skala zagrożenia oraz aktywne organizacje i ruchy terrorystyczne w tym regionie.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (16)
1.
Bąk T., Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej, Rzeszów 2015.
 
2.
Beckman J., Comparative legal approaches to homeland security and antiterrorism, Burlington 2007.
 
3.
Bolechów B., Polityka antyterrorystyczna w świetle badan nad terroryzmem, Wrocław 2012.
 
4.
Ganor B., The Counter-Terrorism Puzzle, London/New York 2005.
 
5.
IEP, „Global Terrorism Index 2015: Measuring and understanding the impact of terrorism”, Sydney 2015, online: http://economicsandpeace. org (4.05.2016).
 
6.
IEP, „Global Terrorism Index 2016, Measuring and understanding the impact of terrorism”, Sydney 2016, online: http://economicsandpeace.org (4.05.2016).
 
7.
Karlsson M., 9/11 and the design of counterterrorism institutions, London–New York 2016.
 
8.
Kraj K., Rosja w walce z terroryzmem, Kraków 2009.
 
9.
Mickiewicz P., Bezpieczeństwo wewnętrzne Federacji Rosyjskiej w rozwiązaniach legislacyjnych i organizacyjnych, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2011, vol. 5.
 
10.
Omelicheva M. Y., Russia’s Counterterrorism Policy: Variations on an Imperial Theme, „Perspectives on Terrorism” 2009, vol. 3, nr 1, http://www.terrorismanalysts.c... (8.09.2016).
 
11.
Plater-Zyberk H., Russia’s contribution as a partner in war on terrorism, SSI, July 2014, źródło: http://www.strategicstudiesins... display.cfm? pubID=1216 (4.06.2016).
 
12.
Włodkowska A., Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP, Toruń 2006.
 
13.
Žigaras F., Lietuvos indėlis įtarptautinės bendruomenės kovą su terorizmu: oficialių dokumentų apžvalga, „Lietuvos Metinė Strateginė Apžvalga” 2005, t. 3 (2004).
 
14.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, 20 октября 2009 г. „Российская газета” – Федеральный выпуск № 5022 (198).
 
15.
Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.).
 
16.
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top