PL EN RU
Hybrydowy wpływ polityczny. Opozycja demokratyczna we współczesnych demokracjach nieliberalnych. Casus Rosji
 
 
Więcej
Ukryj
1
członkini Zakładu Filozofii i Teorii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych UW
 
 
Data publikacji: 22-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podjęty został temat funkcjonowania opozycji demokratycznej w ramach modelu tzw. nieliberalnej demokracji na przykładzie współczesnej Rosji. Podjęta została też próba oszacowania wpływu politycznego, którym dysponuje pozornie bezsilne środowisko opozycji w tym kraju. Podstawą analizy są publikacje książkowe, wypowiedzi przedstawicieli opozycji, ich wpisy w mediach społecznościowych oraz dwa wywiady pogłębione przeprowadzone przez autorkę. Liberalizm jako ideologia legitymizująca zachodnią demokrację liberalną przeżywa kryzys w krajach, które były jej kolebką, co dodatkowo osłabia propozycję środowisk opozycyjnych walczących nie tylko z autorytarnym reżimem ale i z urokiem antyliberalizmu w krajach takich jak Rosja czy Turcja. Hybrydowość to cecha, która powstaje w wyniku skrzyżowania lub przemieszania elementów różnych porządków. Hybrydowy wpływ wytwarzany jest przez zdecentralizowaną sieć luźno ze sobą powiązanych podmiotów, co pozwala przetrwać w warunkach wybitnie niesymetrycznej walki o wpływ. Hybrydowość utrudnia jednak, a niekiedy nawet uniemożliwia, dokładną ocenę wpływu i analizę jego potencjalnego znaczenia.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (10)
1.
Baszkiewicz J., Władza, Wrocław 1999.
 
2.
Bennets M., Dokopać Kremlowi. Walka nowych rosyjskich dysydentów o odsunięcie Putina od władzy, Warszawa 2014.
 
3.
Dahl R., Stinebrickner B., Współczesna analiza polityczna, Warszawa 2007.
 
4.
Ericson C., Oligarchowie. Pieniądze i władza w kapitalistycznej Rosji, Warszawa 2014.
 
5.
Friszke A., Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, Kraków 2010.
 
6.
Gawin D., Wielki zwrot. Ewolucja lewicy i odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego 1956–1976, Kraków 2013.
 
7.
Karwat M., Podstawy socjotechniki, Warszawa 2014.
 
8.
Michnik A., Nawalny A., Dialogi, Moskwa 2015.
 
9.
Szestopal J.B., Putin 3.0, Moskwa 2015.
 
10.
Porębski L., Behawioralny model władzy, Kraków 1996.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top