PL EN RU
Działania psychologiczno-dezinformacyjne rosyjskich służb specjalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Maastricht University
 
2
Joint Force Command Brunssum
 
 
Data publikacji: 21-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kluczowym elementem rosyjskich działań informacyjno-psychologicznych jest dezinformacja i propaganda. Dezinformacja odnosi się do pewnego rodzaju informacji, będącej w istocie jej przeciwieństwem. Propaganda jest natomiast kojarzona z praktyką okłamywania całych społeczeństw przez władze państwowe, szczególnie funkcjonujące w państwach totalitarnych. Rosyjskie działania informacyjno-psychologiczne mają długą tradycję sięgającą czasów Rosji Radzieckiej i są aktualnie niezwykle skutecznym narzędziem realizacji polityki zagranicznej oraz wewnętrznej władz Federacji Rosyjskiej. Siły zbrojne FR dysponują bardzo rozbudowanych potencjałem umożliwiającym prowadzenie tego typu działań.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (16)
1.
Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2014.
 
2.
Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B., Teoria i praktyka propagandy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 
3.
Dugin A., Evrazijskij projekt i jego ukrainskaja problema www.odnako.org/magazine/material/ evraziyskiy-proekt-i-ego-ukrainskaya-problema (30.08.2016).
 
4.
Kacała T., Dezinformacja i propaganda w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 2 (24), Toruń 2015.
 
5.
Kacała T., Działania psychologiczne w Siłach Zbrojnych RP, wyd. AON, Warszawa 2014.
 
6.
Kacała T., Military Leadership in the Context of Challenges and Threats Existing in Information Environment, “Journal of Corporate Responsibility and Leadership” 2015, Vol. 2, Issue 1.
 
7.
Kacała T., Podstawowe założenia Koncepcji komunikacji strategicznej w Siłach Zbrojnych RP, Kwartalnik „Bellona” 2015, nr 2 (681).
 
8.
Kacała T., Współczesne działania propagandowe, „Przegląd Wojsk Lądowych” 2010, nr 1 (031).
 
9.
Kacała T., Współczesne działania psychologiczne – Stany Zjednoczone, „Zeszyty Naukowe AON” 2014, nr 2 (95).
 
10.
Kula H. M., Propaganda współczesna. Istota – właściwości, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 
11.
Pratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 
12.
Volkoff V., Dezinformacja – oręż wojny, Wydawnictwo Delikon, Warszawa 1991.
 
13.
Wrzosek M., Dezinformacja jako komponent operacji informacyjnych, Wyd. AON, Warszawa 2005.
 
14.
Wrzosek M., Dezinformacja – skuteczny element walki informacyjnej, „Zeszyty Naukowe AON” 2012, nr 2(87).
 
15.
Zakaria F., The Future of Freedom. Illiberal democracy at Home and Abroad, New York 2007.
 
16.
Zaleśny J., Duma Państwowa a Rząd w Federacji Rosyjskiej. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, Warszawa 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top