PL EN RU
Służby specjalne w systemie politycznym Kirgistanu
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie
 
2
adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
 
Data publikacji: 21-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie roli sił specjalnych w systemie organów państwowych w Kirgistanie. Autorzy poddali analizie podstawowe funkcje systemu bezpieczeństwa narodowego, kompetencje organów bezpieczeństwa narodowego oraz status funkcjonariuszy i żołnierzy pełniących służbę w siłach specjalnych Republiki Kirgiskiej. Zadania i uprawnienia przyznane Państwowemu Komitetowi Bezpieczeństwa Narodowego oraz Głównemu Zarządowi Wywiadowczemu są rozległe, przy jednoczesnej ograniczonej kontroli społecznej i sądowej ich wykonywania.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (11)
1.
Асанов T., ГКНБ считается самым коррумпированным госорганом в Кыргызстане, http://kyrgyztoday.kg/ru/news_... (20.10.2016).
 
2.
Закон Кыргызской Республики от 11 января 1994 года № 1362-XII Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики, http://cbd.minjust.gov.kg/act/... (20.10.2016).
 
3.
Закон кыргызской республики от 14 апреля 1994 года № 1476-XII О защите государственных секретов Кыргызской Республики, http://cbd.minjust.gov.kg/act/... (20.10.2016).
 
4.
Закон кыргызской республики от 8 августа 2012 года N 153 О противодействии коррупции, http://minjust.gov.kg/?page_id... (20.10.2016).
 
5.
Закон кыргызской республики от 8 ноября 2006 года № 178 О противодействии терроризму, http://cbd.minjust.gov.kg/act/... (20.10.2016).
 
6.
Положенье от 15 февраля 2013 года Об Антитеррористическом центре Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской, http://cbd.minjust.gov.kg/act/... (20.10.2016).
 
7.
Galicki Z., Status prawnych służb specjalnych w wybranych państwach zachodnich, Warszawa 1996.
 
8.
Gortat R., Kirgistan. Natura zmiany systemowej (1990–1996), Warszawa 2009.
 
9.
Pogłódek A., Przywora B., Samorząd terytorialny w Kirgistanie – zagadnienia ustrojowoprawne, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 5.
 
10.
Pogłódek A., Przywora B., Status prawny akyjkatczy (ombudsmana) w Republice Kirgizji, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, nr 2.
 
11.
Szmulik B., Pogłódek A., Ludowa inicjatywa ustawodawcza w Republice Kirgizji, [w:] P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca (red.), Ustroje tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top