PL EN RU
Studia nad bezpieczeństwem w ujęciu feministycznym
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 19-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia problem analizy bezpieczeństwa przez pryzmat niehomogenicznej teorii feministycznej. Analiza obejmuje podstawowe dylematy i wyzwania, na które zwraca uwagę feminizm w naukach o polityce i naukach o bezpieczeństwie. Zostały omówione niektóre zagadnienia badań feministycznych, które mogą być wykorzystane w analizie problemów z zakresu bezpieczeństwa, w tym studiów nad przemocą polityczną. Główną tezą artykułu jest twierdzenie, że w studiach nad bezpieczeństwem utrwalana jest podrzędna rola kobiet, a tym samym dominuje tzw. męskie spojrzenie (Laura Malvey, 1975).
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (55)
1.
L. Abu-Lughod, Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others, „American Anthropologist”, vol. 104, nr 3, wrzesień 2002.
 
2.
J. Addams, E.G. Balch, A. Hamilton, Women and the Hague: The International Congress of Women and Its Results, New York 1916.
 
3.
J. Archer, Sex Differences in Aggression in Real-World Settings: A Meta-Analytic Review, „Review of General Psychology” 2004, vol. 8, nr 4.
 
4.
K.D. Askin, Sexual Violence in Decisions and Indictments of the Yugoslav and Rwandan Tribunals: Current Status, „The American Journal of International Law” 1999, vol. 93, nr 1.
 
5.
A. Bandura, Aggression: A Social Learning Analysis, New Jersey 1973.
 
6.
R.A. Baron, D.R. Richardson (red.), Human Aggression, wyd. 2., New York 1994.
 
7.
B.A. Bettencourt, N. Miller, Gender Differences in Aggression as a Function of Provocation.
 
8.
A Meta-Analysis, „Psychological Bulletin” 1996, vol. 119, nr 3.
 
9.
R. Bleier, Science and Gender: A critique of Biology and its Theories on Women, New York 1984.
 
10.
S. Brownmiller, Against our Will, Men, Women and Rape, New York 1975.
 
11.
S. Brownmiller, Wewnętrzny wróg, [w:] T. Hołówka (red.), Nikt nie rodzi się kobietą, Warszawa 1982.
 
12.
Ch. Bulbeck, Re-Orienting Western Feminisms: Women’s Diversity in a Postcolonial World, Cambridge, New York 1998.
 
13.
S. Chant, The “Feminization of poverty” and the “Feminization” of Anti-Poverty Programmes: Room for Revision, „Journal of Development Studies” 2008, vol. 44, Issue 2.
 
14.
G. Chowdhry, S. Nair (red.), Power, Postcolonialism and International Relations. Reading Race, Gender and Class, London 2002.
 
15.
L. Code, What Can She Know? Feminist Theory and the Construction of Knowledge, Ithaca 1991.
 
16.
J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012.
 
17.
J.M. Dabbs, R. Morris, Testosterone, Social Class and Antisocial Behaviour in a Sample of 4,462 Men, „Psychological Science”, vol. 1, nr 3, maj 1990.
 
18.
L.G. DePauw, Battle Cries and Lullabies. Women in War from Prehistory to the Present, Norman 1998.
 
19.
A.H. Eagly, V.J. Steffen, Gender and Aggressive Behavior: A Meta-Analytic Review of the Social Psychological Literature, „Psychological Bulletin” 1986, vol. 100, nr 3.
 
20.
J.B. Elshtain, Women and War, New York 1987.
 
21.
C. Enloe, Does Khaki Become You? The Militarization of Women’s Lives, Boston 1983.
 
22.
R.A. Falk, S.S. Kim, S.H. Mendlovitz, D. Macnemar, The United Nations and Just World Order, Boulder 1991.
 
23.
A. Frodi, J. Macaulay, P.R. Thome, Are Women Always Less Aggressive than Men? A Review of the Experimental Literature, „Psychological Bulletin” 1977, vol. 84, nr 4.
 
24.
A. Gasztold, A Feminist Approach to Security Studies, „Przegląd Politologiczny” 2017, nr 3.
 
25.
J.S. Goldstein, War and Gender. How Gender Shapes the War System and Vice Versa, Cambridge 2001.
 
26.
R.M. Hayden, Rape and Rape Avoidance in Ethno-National Conflicts: Sexual Violence in Liminalized States, „American Anthropologist” 2000, vol. 102, nr 1.
 
27.
M. Humm, Słownik teorii feminizmu, Warszawa 1993.
 
28.
A. Kusiak, O historii kobiet, [w:] E. Pakszys, D. Sobczyńska (red.), Kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś, Poznań 1997.
 
29.
A. Mazur, A. Booth, Testosterone and Dominance in Men, „Behavioral and Brain Sciences” vol. 21, nr 3, czerwiec 1998.
 
30.
M. Mead, Male and Female: A Study of the Sexes in a Changing World, New York 1949.
 
31.
K. Millett, Theory of Sexual Politics, [w:] A.E. Cudd., R.O. Andereasen (red.), Feminist Theory: A Philosophical Anthology, Malden 2005.
 
32.
J. Miluska, Przekształcenia ról płciowych a szanse kobiet, [w:] J. Miluska, E. Pakszys, (red.), Humanistyka i Płeć I: Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, Poznań 1995.
 
33.
J. Mitchell, Psychoanalysis and Feminism, Harmondsworth 1974.
 
34.
V.M. Moghadam, Peace-building and Reconstruction with Women: Reflections on Afghanistan, Iraq, and Palastine, „Development”, vol. 48, Issue 3, wrzesień 2005.
 
35.
L. Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, „Screen”, vol. 16, Issue 3, 1. październik 1975.
 
36.
E. Pakszys, Płeć a rozwój nauki. Problemy epistemologii feministycznej, [w:] J. Miluska, E. Pakszys (red.), Humanistyka i Płeć I: Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, Poznań 1995.
 
37.
L.J. Peach, Women at War: The Ethics of Women in Combat, Bloomington 1993.
 
38.
C. Pedwell, Feminism, Culture and Embodied Practice. The Rhetorics of Comparision, New York, London 2010.
 
39.
A.M. Różalska, Feministki postkolonialne wobec wojny z terroryzmem po 11 września 2001 roku,.
 
40.
[w:] I. Desperak, I. Kuźma (red.), Kobiety niepokorne: reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki, Łódź 2016.
 
41.
S. Ruddick, Maternal Thinking Toward a Politics of Peace, New York 1989.
 
42.
S. Ruddick, ‘Woman of Peace’. A Feminist Construction, [w:] L.A. Lorentzen, J. Turpin (red.), The Women and War Reader, New York 1998.
 
43.
R. Seifert, War and Rape: A Preliminary Analysis, [w:] A. Stiglmayer (red.), Mass Rape: The War Against Women in Bosnia-Herzegovina, Lincoln 1994.
 
44.
L.J. Shepherd, Feminist Security Studies, [w:] R.A. Denemark (red.), The International Studies Encyclopedia, Oxford: Blackwell Publishing 2010.
 
45.
I. Skjelbæk, Victim and Survivor: Narrated Social Identities of Women Who Experienced Rape During the War in Bosnia-Herzegovina, „Feminism & Psychology” 2006, vol. 16 (4).
 
46.
J. Stiehm, Women and Men’s War, Oxford, New York 1983.
 
47.
J.L. Stump, P. Dixit, Critical Terrorism Studies: An introduction to research methods, London, New York 2013.
 
48.
J.A. Tickner, Re-visioning Security, [w:] K. Booth, S. Smith (red.), International Relations Theory Today, Cambridge 1997.
 
49.
J.A. Tickner, You just Don’t Understand: Troubled Engagements between Feminists and IR Theorists, „International Studies Quarterly”, vol. 41, nr 4, grudzień 1997.
 
50.
J.A. Tickner, L. Sjoberg, Feminism, [w:] T. Dunne, M. Kurki, S. Smith (red.), International Relations Theories. Discipline and Diversity, New York 2007.
 
51.
L. Tiger, Men in Groups, London 1969.
 
52.
A.M. Tripp, Challenges in Transnational Feminist Mobilization, [w:] M.M. Ferree, A.M. Tripp (red.), Global Feminism: Transnational Women’s Activism, Organizing and Human Rights, New York 2002.
 
53.
A.T.R. Wibben, Feminist Security Studies: A Narrative Approach, London, New York 2011.
 
54.
R. Woodward, C. Duncanson (red.), The Palgrave International Handbook of Gender and Military, Basingstoke 2017.
 
55.
A. Zięba, Płeć terroryzmu – wprowadzenie do zagadnienia, Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon” 2016, nr 20.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top