PL EN RU
Od monopolu władzy do kwot i parytetów
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nieprzyznanie kobietom praw politycznych w pierwszym stadium kształtowania się przedstawicielskiego systemu rządów rozpoczyna okres walki o ich inkluzję polityczną. W artykule przedstawiony został proces walki o inkluzję polityczną kobiet, jego etapy, uczestnicy, strategie, argumentacja na rzecz przyznania kobietom praw wyborczych, a następnie równego z mężczyznami udziału w procesach decyzyjnych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (50)
1.
S. Agaciński, Polityka płci, Warszawa 2000.
 
2.
W. Anioł, Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Warszawa 2013.
 
3.
S.H. Barnes, M. Kaase i inni, Political action: mass participation in five western democracies, Beverly Hills 1979.
 
4.
J. Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość rewolucji fran- cuskiej, Warszawa 1993.
 
5.
J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1998.
 
6.
M. Beard, Kobiety i władza. Manifest, Poznań 2018.
 
7.
G. Bidwell, Bunt długich spódnic, Katowice 1972.
 
8.
M. Bogucka, Gorsza płeć. Kobiety w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2006.
 
9.
H. Bradley, Płeć, Warszawa 2008.
 
10.
F. Collin, L’urne est-elle funéraire?, [w:] M. Riot-Sarcey (red.), Démocratie et représentation, Paryż 1995.
 
11.
N. Condorcet, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, Warszawa 1957.
 
12.
D. Dahlerup, From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics, «Scandinavian Political Studies», Oslo, vol. 11 (4), 1998.
 
13.
K. Dziubka, Inkluzja polityczna jako wartość demokratyczna, [w:] A. Czajowski, L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki, Wrocław 2000.
 
14.
E. Elgan, Le succès politique des femmes nordiques, [w:] Ch. Fauré (red.), Nouvelle encyclopédie politique et historique des femmes, Paryż 2010.
 
15.
G. Firlit-Fesnak, Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Ewolucja celów i instrumentów działania, Warszawa 2005.
 
16.
J.-P. Fitoussi, P. Rosanvallon, La nouvel âge de inégalités, Paryż 1996.
 
17.
B. Friedan, The feminine mystique, New York 1963.
 
18.
M. Fuszara, Kobiety w polityce, Warszawa 2007.
 
19.
J. de Groote, Pourquoi, partout, la question de la place de la femme dans le processus de décision et de la responsabilité publique se pose-t-elle?, [w:] La place de la femme dans la vie publique et dans la prise de décision, Paryż 1997.
 
20.
J. Hannam, Feminizm, Poznań 2010.
 
21.
D. Held, Modele demokracji, Kraków 2010.
 
22.
H.M. Hernes, Obywatelstwo kobiet w skandynawskim państwie dobrobytu, [w:] T.S. Edvardsen, B. Hagtvet (red.), Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu, Warszawa 1994.
 
23.
Ø.G. Holter, T.R. Korsvik, E. Krzaklewska, K. Solbreakke, Czym jest równość płci. Rozwój badań nad równością w Polsce i Norwegii, [w:] E. Krzaklewska (red.), Co daje nam równość. Wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce, Kraków 2018.
 
24.
R. Inglehart, P. Norris, Wzbierająca fala, Warszawa 2009.
 
25.
A. Jasińska, Dylematy feminizmu, [w:] T. Hołówka, wstęp i wybór, Nikt nie rodzi się kobietą, Warszawa 1982.
 
26.
R. Koselleck, Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego, Warszawa 2009.
 
27.
K. Kraus, Th. Geisen, K. Piątek (red.), Państwo socjalne w Europie, Historia – Rozwój – Perspektywy, Toruń 2005.
 
28.
C. Larrère, Le sexe ou le rang? La condition des femmes dans la philosophie des Lumières, [w:] Ch. Fauré (red.), Nouvelle encyclopédie politique et historique des femmes, Paryż 2010.
 
29.
M. Marczewska-Rytko, D. Maj (red.) Nowe ruchy społeczne, Lublin 2017.
 
30.
B. Marques-Pereira, La citoyenneté politique des femmes, Paryż 2003.
 
31.
J.S. Mill, O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, Kraków 1995.
 
32.
K. Millet, Teoria polityki płciowej, [w:] T. Hołówka, wstęp i wybór, Nikt nie rodzi się kobietą, Warszawa 1982.
 
33.
J. Nowiak, Równouprawnienie kobiet – model szwedzki, [w:] W. Malendowski (red.), Kobiety w polityce. Wybrane problemy, Poznań 1995.
 
34.
W. Nowiak, Społeczne i polityczne miejsce oraz rola kobiet w Królestwie Norwegii, [w:] W. Malendowski (red.), Kobiety w polityce. Wybrane problemy, Poznań 1995.
 
35.
P. Paxton, M.M. Hughes, Women, politics and power. A global perspective, Los Angeles–Lon- don–New Delhi–Singapore–Washington DC, 2014.
 
36.
M. Perrot, Les femmes et la citoyenneté en France. Histoire d’une exclusion, [w:] A. Le Bras-Chopard, J. Mossuz-Lavau (red.), Les femmes et la politique, Paryż 1997.
 
37.
E. Piotrowska, Kobiety w szwedzkim „państwie dobrobytu”. Aspekty społeczno-kulturowe ruchu feministycznego, [w:] J. Miluska, E. Pakszys, Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, Poznań 1995.
 
38.
M. Riot-Sarcey, Histoire du feminisme, Paryż 2002.
 
39.
P. Rosanvallon, L’histoire du vote des femmes. Refléxions sur la spécificité française, [w:] G. Duby, M. Perrot (red.), Femmes et Histoire, Paryż 1993.
 
40.
Ch. Stansell, The Feminist Promise 1792 to the present, New York 2010.
 
41.
G. Strand, Feminizm amerykański trzeciej fali – zmiana i kontynuacja, «Przegląd Politologiczny» nr 2/2011.
 
42.
R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Kraków 2005.
 
43.
G. Ulicka, Demokracja a prawa polityczne kobiet we Francji, [w:] Państwo – demokracja – samorząd. Księga jubileuszowa na sześćdziesięciopięciolecie profesora Eugeniusza Zielińskiego, Warszawa 1999.
 
44.
G. Ulicka, Nowe ruchy społeczne, niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw, Warszawa 1993.
 
45.
E. Verikas, Genre et démocratie historique ou la paradoxe de l’egalité par le privilege, [w:] M. Riot-Sarcey (red.), Démocratie et représentation, Paryż 1995.
 
46.
D. Waniek, Kobiety lewicy w polskim doświadczeniu politycznym. Tradycje, wartości i tożsamość, Toruń 2010.
 
47.
Ł. Wawrowski, Polityka równych szans. Instytucjonalne mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w strukturach politycznych na przykładzie państw Unii Europejskiej, Toruń 2007.
 
48.
M. Wollstonecraft, Wołanie o prawa kobiety, Warszawa 2011.
 
49.
Women in National Parliaments, http://archive.ipu.org/wmn-e/w....
 
50.
A. Żukowski, Partycypacja wyborcza kobiet – wyzwania i dylematy, Toruń 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top