PL EN RU
Rynek pracy a przemiany społeczne i gospodarcze w świecie post-pandemicznym
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Polityki Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 10-10-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pandemia jest akceleratorem zmian gospodarczych, technologicznych, społecznych. Pomimo pesymistycznych prognoz, Polska przeszła obronną ręką przez wywołany nią kryzys, co stanowi generalny wniosek płynący z artykułu. Świadczą o tym dane ekonomiczne i statystyki rynkowe, które zostały w nim szczegółowo omówione. W pierwszej części zwrócono uwagę na ekonomiczne tło wspomnianych przemian. W drugiej dokonano diagnozy stanu polskiego rynku pracy, co stanowi zasadniczy przedmiot artykułu. W kolejnych częściach przeanalizowano społeczne skutki kryzysu, a na tej podstawie wysunięto wnioski na temat perspektyw polskiego rynku pracy po zakończeniu pandemii.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (13)
1.
A European Green Deal. Striving to be the first climate-neutral continent, https://ec.europa.eu/info/stra... (4.08.2022).
 
2.
Melich A., Rosyjski kryzys finansowy 1998 r. Przyczyny i skutki, «Prace Naukowe», tom „Kryzysy finansowe, ich przyczyny, skutki i sposoby przezwyciężania”, Katowice 2000.
 
3.
Nadolska J., Europejski model społeczny wobec wyzwań globalizacji, demografii i kryzysu gospodarczego 2008+, [w:] J. Nadolska, T. Wallas, K.A. Wojtaszczyk (red.), Z kim, którędy i dokąd? Dylematy integracyjne Polski i Unii Europejskiej, ASPRA-JR, Warszawa 2018.
 
4.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Niedopasowanie kompetencyjne w programach wsparcia studentów i doktorantów, https://www.gov.pl/web/ncbr/wi... (13.05.2022).
 
5.
Narodowy Bank Polski, Sytuacja życiowa i ekonomiczna uchodźców z Ukrainy w Polsce. Raport z badania ankietowego zrealizowanego przez Oddziały Okręgowe NBP, Warszawa 2022.
 
6.
Nazarczuk J.M., Wpływ światowego kryzysu finansowego na gospodarkę Polski i jej regionów, [w:] R. Kisiel, M. Wojarska (red.), Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, Olsztyn 2013.
 
7.
Praca zdalna: raport, infor.pl https://kadry.infor.pl/wiadomo... (13.05.2022).
 
8.
Raport Grant Thorton i Element: 600 tys. miejsc pracy dostępnych dla uchodźców z Ukrainy, 4.03.2022, https://grantthornton.pl/publi... (13.05.2022).
 
9.
Raport Grant Thorton i Element: Rynek pracy w czasie COVID-19, edycja XXI: grudzień 2021, https://grantthornton.pl/wp-co... (13.05.2022).
 
10.
Raport Michael Page, Ankieta CandidatePulse: Praca zdalna i relokacja, https://www.michaelpage.pl/adv... (13.05.2022).
 
11.
Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960.
 
12.
Shang Y., Li H., Zhang R., Effects of Pandemic Outbreak on Economies: Evidence From Business History Context, «Frontiers in Public Health» 2021, https://doi.org/10.3389/fpubh.... (13.05.2022).
 
13.
United Nations Policy Brief: COVID-19 and the Need for Action on Mental Health, 13 may 2020, https://unsdg.un.org/resources... (13.05.2022).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top