PL EN RU
The labor market and social and economic changes in the postpandemic world
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Polityki Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2022-10-10
 
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The pandemic is an accelerator of economic, technological and social changes. Despite pessimistic forecasts, Poland went unscathed by the pandemic crisis, which is the general conclusion of the article. This is evidenced both by economic data and market statistics. The first part of the article focuses on the economic background of the changes. The second one diagnoses the state of the Polish labor market, which is the main subject of the article. In the following sections author analyses the social consequences of the crisis, and on this basis, draws conclusions about the prospects of the Polish labor market after the pandemic.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (13)
1.
A European Green Deal. Striving to be the first climate-neutral continent, https://ec.europa.eu/info/stra... (4.08.2022).
 
2.
Melich A., Rosyjski kryzys finansowy 1998 r. Przyczyny i skutki, «Prace Naukowe», tom „Kryzysy finansowe, ich przyczyny, skutki i sposoby przezwyciężania”, Katowice 2000.
 
3.
Nadolska J., Europejski model społeczny wobec wyzwań globalizacji, demografii i kryzysu gospodarczego 2008+, [w:] J. Nadolska, T. Wallas, K.A. Wojtaszczyk (red.), Z kim, którędy i dokąd? Dylematy integracyjne Polski i Unii Europejskiej, ASPRA-JR, Warszawa 2018.
 
4.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Niedopasowanie kompetencyjne w programach wsparcia studentów i doktorantów, https://www.gov.pl/web/ncbr/wi... (13.05.2022).
 
5.
Narodowy Bank Polski, Sytuacja życiowa i ekonomiczna uchodźców z Ukrainy w Polsce. Raport z badania ankietowego zrealizowanego przez Oddziały Okręgowe NBP, Warszawa 2022.
 
6.
Nazarczuk J.M., Wpływ światowego kryzysu finansowego na gospodarkę Polski i jej regionów, [w:] R. Kisiel, M. Wojarska (red.), Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, Olsztyn 2013.
 
7.
Praca zdalna: raport, infor.pl https://kadry.infor.pl/wiadomo... (13.05.2022).
 
8.
Raport Grant Thorton i Element: 600 tys. miejsc pracy dostępnych dla uchodźców z Ukrainy, 4.03.2022, https://grantthornton.pl/publi... (13.05.2022).
 
9.
Raport Grant Thorton i Element: Rynek pracy w czasie COVID-19, edycja XXI: grudzień 2021, https://grantthornton.pl/wp-co... (13.05.2022).
 
10.
Raport Michael Page, Ankieta CandidatePulse: Praca zdalna i relokacja, https://www.michaelpage.pl/adv... (13.05.2022).
 
11.
Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960.
 
12.
Shang Y., Li H., Zhang R., Effects of Pandemic Outbreak on Economies: Evidence From Business History Context, «Frontiers in Public Health» 2021, https://doi.org/10.3389/fpubh.... (13.05.2022).
 
13.
United Nations Policy Brief: COVID-19 and the Need for Action on Mental Health, 13 may 2020, https://unsdg.un.org/resources... (13.05.2022).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top