PL EN RU
Gospodarka polska w czasie pandemii COVID-19: spowolnienie czy regres?
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 10-10-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule została przeprowadzona wielowymiarowa diagnoza stanu polskiej gospodarki po dwóch latach trwania pandemii COVID-19. Autor dokonał oceny wpływu pandemii na sytuację przedsiębiorstw oraz polskich gospodarstw domowych. Odniesieniem do analizy są m.in. takie zmienne jak: produkt krajowy brutto (PKB), inflacja CPI/ HICP, popyt krajowy, sprzedaż detaliczna towarów, stopa bezrobocia rejestrowanego, koniunktura konsumencka (BWUK, WWUK), koniunktura gospodarcza, postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne, etc. Problematyka poruszana w artykule została pogrupowana w cztery bloki tematyczne tj.: 1) restrykcyjność polityki rządu Mateusza Morawieckiego na wskaźniki gospodarcze, 3) wpływ pandemii na wskaźniki dotyczące percepcji koniunktury gospodarczej oraz koniunktury konsumenckiej, 4) społeczna percepcja wpływu pandemii na poziom życia Polaków, postrzeganie rządu Mateusza Morawieckiego oraz podejmowanych przez niego działań dotyczących restrykcji gospodarczych. Część ta oparta jest na wynikach badania opinii publicznej Opinia Polaków na temat działań rządu Mateusza Morawieckiego w trakcie pandemii koronawirusa, które zostało zrealizowane pod kierunkiem autora w maju 2021 roku. Autor na potrzeby artykułu sformułował tezę badawczą tj. pandemia COVID-19 wpłynęła na stan polskiej gospodarki, spowolniła ją, ale nie doprowadziła do zapaści jaką byłby regres.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (27)
1.
Brauner J.M., Mindermann S., Sharma M., Johnston D., Salvatier J., Gavenčiak T., Stephenson A.B., Leech G., Altman G., Mikulik V., Norman A.J., Monrad J.T., Besiroglu T., Ge H., Hartwick M.A., Teh Y. Whye, Chindelevitch L., Gal Y., Kulveit J., Inferring the effectiveness of government interventions against COVID-19, « Science» 2021, vol. 371, nr 6531, https://www.science.org/doi/10... (31.03.2022).
 
2.
Business Insider, Masowe zawieszenia firm w grudniu. Eksperci wskazują na efekt Polskiego Ładu, https://businessinsider.com.pl... (31.03.2022).
 
3.
Business Insider, Ponad 170 tys. wniosków o likwidacje firm. Ponad 20-procentowy wzrost rok do roku, https://businessinsider.com.pl... (31.03.2022).
 
4.
Centrum Badania Opinii Publicznej, Komunikat z badań: Rok 2020 pod znakiem pandemii, Warszawa 2021.
 
5.
Centrum Badania Opinii Publicznej, Komunikat z badań: Obawy przed zarażaniem się koronawirusem i ocena działań rządu w maju, Warszawa maj 2021.
 
6.
Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, Rejestracja nowych firm w KRS w 2021 r.
 
7.
Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, Upadłości firm w 2021 r., https://www.coig.com.pl/files/... (31.03.2022).
 
8.
Dziennik Gazeta Prawna, Morawiecki: Nie grozi nam hiperinflacja, tylko zjawiska deflacyjne, https://www.gazetaprawna.pl/wi... (31.03.2022).
 
9.
Główny Urząd Statystyczny, Badanie koniunktury gospodarczej, Zeszyt metodologiczny zaopiniowany przez Komisję Metodologiczną GUS, Warszawa 2017.
 
10.
Główny Urząd Statystyczny, Dynamika sprzedaży detalicznej w grudniu 2021 r., Warszawa 2022.
 
11.
Główny Urząd Statystyczny, Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2020 r., Warszawa 2020.
 
12.
Główny Urząd Statystyczny, Koniunktura, w przemyśle przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000–2021 (grudzień 2021), Warszawa 2021.
 
13.
Główny Urząd Statystyczny, Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 roku, Warszawa 2022.
 
14.
Główny Urząd Statystyczny, Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą – oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe), Warszawa 2021.
 
15.
Główny Urząd Statystyczny, Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r., Warszawa 2022.
 
16.
Główny Urząd Statystyczny, Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 4 kwartale 2021 r., Warszawa 2022.
 
17.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Poziom bezrobocia rejestrowanego na koniec 2021 roku. Pierwsza taka sytuacja od ponad trzech dekad, https://www.gov.pl/web/rodzina... (31.03.2022).
 
18.
Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 28 maja 2020 r., https://www.nbp.pl/polityka_pi... files/rpp_2020_05_28.pdf (31.03.2022).
 
19.
Narodowy Bank Polski Departament Analiz Ekonomicznych, Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD, Warszawa 2019.
 
20.
Narodowy Bank Polski Departament Analiz Ekonomicznych, Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD, Warszawa 2020.
 
21.
Polska Agencja Prasowa, Premier Morawiecki przedstawił założenia tarczy antyinflacyjnej, https://www.pap.pl/aktualnosci... il-zalozenia-tarczy-antyinflacyjnej.html (31.03.2022).
 
22.
Polski Instytut Ekonomiczny, Miesięcznik Makroekonomiczny PIE (kwiecień), Warszawa 2020.
 
23.
Polski Instytut Ekonomiczny, Polska na 1. miejscu w UE i 2. na świecie pod względem odbudowy rynku pracy w kryzysie COVID-19, https://pie.net.pl/wp-content/... (31.03.2022).
 
24.
Ritchie H., Mathieu E., Rodés-Guirao L., Appel C., Giattino C., Ortiz-Ospina E., Hasell J., Macdonald B., Beltekian D., Roser M., Coronavirus Pandemic (COVID-19), https://ourworldindata.org/cor... (31.03.2022).
 
25.
Staniszewski R., Opinia Polaków na temat działań rządu Mateusza Morawieckiego w trakcie pandemii koronawirusa, Raport z badania opinii publicznej, DOI: 10.13140/RG.2.2.10507.16169, Warszawa 2021.
 
26.
Staniszewski R., Polska gospodarka na kwarantannie – analiza wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz rozwiązań formalnoprawnych dotyczących przeciwdziałania koronawirusowi COVID-19, «Polityka i Społeczeństwo» 2020, nr 4 (18).
 
27.
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Podsumowanie lockdown-u w Polce, Warszawa 2021, https://zpp.net.pl/wp-content/...- Podsumowanie-lockdownu-w-Polsce.pdf (31.03.2022).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top