PL EN RU
Political Preferences of Young Poles in 2019
 
 
More details
Hide details
1
doradca polityczny
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is the key to understanding the political attitudes and n of young Poles in the year in of elections to the European Parliament, as well as to the Polish Parliament took place. The goal defined in such a way determined the choice of research method and technique in the spirit of the neopositivist paradigm, i.e. quantitative research. A nationwide survey conducted on September 5–23, 2019 allowed to determine socio-political preferences and attitudes of young Poles in 2019. The results showed a picture of a passive social group with unspecified views, having a negative opinion on political life and not interested in political life.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
peer-reviewed
 
REFERENCES (10)
1.
D. Beetham, Legitymizacja władzy, [w:] J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo, Warszawa 1995.
 
2.
A. Bejma, Pojęcie i klasyfikacja wolontariatu jako formy partycypacji społecznej, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 18.
 
3.
T. Biernat, Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Toruń 2000.
 
4.
J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013, www.diagnoza.com (28.12.2019).
 
5.
H. Domański, Czynniki legitymizacji w 21 krajach, «Nauka» 2004, nr 4.
 
6.
S.P. Huntington, J.M. Nelson, No Easy Choice. Political Participation in Developing Coun- tries, Harvard University Press, Cambridge1976.
 
7.
K. Jasiecki, Legitymizacja władzy i ograniczenia „słabej” merytokracji, IFiS PAN, http://www. pte.pl/pliki/2/12/Legitymizacja_i_merytokracja%20_17.03.10.pdf (28.12.2019).
 
8.
W. Kazanecki, Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne w latach 1989–2015. Deklaracje ludzi młodych na tle ogółu badanych, Warszawa 2015.
 
9.
D. Mider, Partycypacja polityczna a legitymizacja system politycznego, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 18.
 
10.
M. Potz, Czy wybory umożliwiają artykulację preferencji politycznych?, «Studia Politologiczne» 2015, vol. 37.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top