PL EN RU
Strategia komunikacyjna Konfederacji w wyborach w 2019 roku – próba rekonstrukcji
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Analiza działań wyborczych podjętych w roku 2019 przez Konfederację pozwala na przyjęcie założenia, że ugrupowania stanowiące polityczny trzon Konfederacji wypracowały spójny (także w wymiarze aksjologicznym), uwzględniający dwie kampanie plan strategiczny, którego zasadniczym celem było zaistnienie na polskim rynku politycznym (uzyskanie reprezentacji parlamentarnej). Jako sukces należy uznać zorganizowanie i konsolidację nowego ugrupowania politycznego zdolnego (organizacyjnie, kadrowo i programowo) do wypracowania strategii komunikacyjnej umożliwiającej podjęcie efektywnej rywalizacji w wyborach parlamentarnych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (6)
1.
O. Annusewicz, Funkcje komunikowania politycznego w Internecie, «Studia Politologiczne» 2009, vol. 14.
 
2.
M. Kolczyński, Hejt internetowy jako narzędzie dekompozycji wizerunku politycznego, «Studia Politologiczne» 2017, vol. 45.
 
3.
M. Kolczyński, Niechciany relikt ery premarketingowej w rywalizacji politycznej – nieodpłatne audycje komitetów wyborczych w telewizji publicznej w wyborach do Parlamentu Europej- skiego ‘2019, [w:] M. Kolczyński (red.), Najważniejsze wybory od 1989 roku? Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku: wybrane aspekty kampanii wyborczej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.
 
4.
M. Kolczyński (red.), Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy-przebieg rywalizacji-konsekwencje polityczne, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.
 
5.
M. Kułakowska, P. Borowiec, Paweł Ścigaj (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015, Wydaw- nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 
6.
E.M. Marciniak, Relacyjna teoria komunikacji a marketing relacji w polityce, «Studia Politologiczne» 2012, vol. 24.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top