PL EN RU
Polskie Stronnictwo Ludowe – ewaluacja internetowej kultury politycznej podczas kampanii parlamentarnej w 2011 roku
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
2
absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera ewaluację i analizę przejawów kultury politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego w Internecie w trzech następujących wymiarach: merytorycznym, komunikacyjno-społecznym oraz technicznym. W ramach pierwszego z nich przeanalizowano treść oraz formę programu wyborczego PSL, a także oceniono jego dostępność w Internecie. W odniesieniu do wymiaru komunikacyjno-społecznego stanowiącego kluczową zmienną marketingu wyborczego w Internecie zbadano typy i rodzaj argumentacji stosowanej przez PSL, postawy wobec elektoratu i wobec innych uczestników gry wyborczej, spójność przekazu oraz oceniono formy, w jakich przekaz ten się przejawia. Wymiar techniczny dotyczy z kolei poprawności informatycznej oraz zgodności działań PSL z normami internetowej kultury politycznej: umiejętność i adekwatność stosowanych kodów kulturowych przyjętych przez internautów. Artykuł zamyka zbiorcza ewaluacja wszystkich wymiarów internetowej kultury politycznej PSL.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top