PL EN RU
Szkocka Partia Narodowa – studium partii regionalnej
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 27-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2009;14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest przypadek Szkockiej Partii Narodowej jako partii regionalnej, która stawia sobie za cel uniezależnienie części terytorium państwa od władz centralnych. W artykule autorka zanalizowała genezę, charakter i specyfikę tego ugrupowania politycznego, rolę jaką odegrało w procesie dewolucji oraz ewolucję tej partii politycznej. Rok 1999 r. był przełomowy dla Zjednoczonego Królestwa, jak i dla Szkocji. Ale dopiero rok 2007 przyniósł SNP zwycięstwo. Po raz pierwszy ugrupowanie to wygrało wybory do Parlamentu Szkockiego i przejęło władzę w Szkocji tworząc pierwszy w historii mniejszościowy rząd Szkockiej Partii Narodowej. W artykule zanalizowano, co wpłynęło na zmianę stosunku Szkotów do SNP i wzrost popularności tej partii politycznej w roku 2007, jak i przed rokiem 1974? Jak zmieniała się SNP z biegiem lat? Jak wygląda jej struktura organizacyjna? Jaką funkcję pełni lider tej partii? W końcu, czy SNP może doprowadzić do uniezależnienia się Szkocji od Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej?
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top