PL EN RU
Polityka a historia w XX i XXI wieku
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 24-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Polityka i historia od momentu swoich narodzin są ze sobą powiązane. Polityka w kolejnych okresach rozwoju ludzkości bardziej lub mniej instrumentalnie traktowała pamięć o przeszłości jako narzędzie zdobycia lub utrzymania władzy. Związki między polityką a historią stanowią wyjątkowo szerokie pole do eksploracji dla badaczy z różnych dyscyplin naukowych: historyków, socjologów, politologów. Artykuły zawarte w prezentowanym tomie „Studiów Politologicznych” Polityka a historia w XX i XXI wieku mają na celu przedstawienie wyników badań ukazujących złożoność i wielowymiarowość związków zachodzących między polityką i historią.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top